Leder

Europa koker

Nok en hetebølge rammer Europa. Det spanske meteorologiske instituttet frykter at hetebølgen har potensial til å bli eksepsjonell. Nå kjenner Europa konsekvensene av klimakrisen på kroppen.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Spania og Portugal opplever den andre hetebølgen på mindre enn en måned. I Portugal er det ventet opp mot 45 grader i dagene som kommer. I begge land er det brutt ut skogbranner. Spania har registrert 250 større branner siden slutten av juni. Rundt 820 kvadratkilometer skog og vegetasjon er svidd av. Det er også skogbranner en rekke andre steder i Europa på grunn av heten. Det spanske meteorologiske instituttet frykter at hetebølgen, som er ventet å vare i ni-ti dager, har potensial til å bli eksepsjonell.

I Frankrike ventes temperaturer på rundt 40 grader denne uken. Også de sliter med skogbranner. I byen Nîmes har myndighetene avlyst fyrverkeriet under nasjonaldagsfeiringen 14. juli på grunn av brannfare. Enkelte steder er det også vannmangel. Situasjonen er nokså lik i Storbritannia. Neste uke meldes det om at det kan bli over 40 grader for første gang i landets historie. Det advares mot ekstrem og livsfarlig hete. Det er sendt ut gult varsel, som innebærer fare for trafikkproblemer, strømbrudd og risiko for liv og eiendom.

Vi må nå forstå at klimaendringene er svært alvorlig og truer både Norge, Europa og resten av verden.

—  Vårt Land

De siste tiårene har det kommet en rekke rapporter som har advart mot dette. En av dem kom fra Det europeiske miljøbyrået, og ble offentliggjort i 2017. I nyhetssaken som er laget om denne står det at «Europas regioner står overfor stigende havnivåer og mer ekstremvær, som hyppigere og mer intense hetebølger og episoder med flom, tørke eller storm på grunn av klimaendringene».

Den daværende direktøren for Miljøbyrået, Hans Bruyninckx, sa i 2017 at klimaendringene vil fortsette i mange tiår, men at vi kan påvirke hvor hardt de rammer oss: «Omfanget av klimaendringene og av konsekvensene av dem vil avhenge av hvor effektivt vi klarer å gjennomføre våre globale avtaler om å kutte klimagassutslippene».

Klimaskeptikere i Norge

Selv om Norge for øyeblikket ikke er rammet av hete og tørke, er det markante endringer også hos oss. Da er det fortvilet at en fersk EU-studie viser at Norge ligger helt på toppen i Europa med klimaskepsis. Mens for eksempel åtte av ti italienere mener at klimaendringene er menneskeskapt, er det kun seks av ti nordmenn som mener det samme.

Vi må nå forstå at klimaendringene er svært alvorlige og truer både Norge, Europa og resten av verden.

Vi må erkjenne at produksjonen av fossilt brensel, vår olje og gass, må ned.

Vi må akseptere at vårt overforbruk av klodens ressurser må stoppes.

Dette må regjeringen ta på større alvor.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder