Leder

Kristne, la oss søke sammen

Før ble kirkesamfunn splittet. Nå søker de sammen i en bevegelse som går den andre veien.

Arve Bækkelund, leder for misjon- og hjemmeutvalget i DFEF. Bilde tatt på sommerstevnet på Solstrans camping i 2019.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Helt siden reformatorene ble kastet ut av Den romersk-katolske kirke, har vestlig kristendom vært i konstant oppflising. Stadig nye uenigheter har ført til stadig nye kirkesamfunn, og det finnes en myriade av ulike protestantiske kirkefamilier. Den økumeniske bevegelsen på 1900-tallet klarte å få de ulike konfesjonene til å snakke med hverandre, og organisasjoner som Kirkenes verdensråd ble etablert. Men noen fusjon mellom kirkesamfunn fant knapt sted i forrige århundre.

Er skismaenes tid forbi?

Imidlertid kan det virke som om ting er i ferd med å endres. De historiske skillelinjene mellom kirkesamfunnene har nesten alltid gått langs dogmatikkens linjer: Man er uenige om hva som er rett lære, og går derfor hver sin vei.

Å slå kreftene sammen gir en mer solid organisasjon og større tilfang av kulturelle og menneskelige ressurser

—  Vårt Land

I vår tid er det ofte andre faktorer som bygger murer og broer oss imellom. Uttrykksform, musikksjanger, graden av karismatisk og liturgisk bevissthet er den ene delen av hovedkjennetegnene. På den andre siden står ting som organisatoriske forhold og konflikter knyttet til ledere og deres atferd. Men mens det er ganske vanskelig å bli enige om synet på sakramentene for en katolikk og en metodist, er det ikke så vanskelig å samle lavkirkelige lutherske kristne og baptister til felles lovsang.

Fra skisma til fusjon

Når De frie evangeliske forsamlinger etter all sannsynlighet slår seg sammen med Pinsebevegelsen, slik Vårt Land meldte i går, skjer det motsatte av et skisma. Ulike kirkesamfunn med ulike røtter finner at de har svært mye til felles, og at det som skilte dem ikke lenger er like viktig. Å slå kreftene sammen gir en mer solid organisasjon og større tilfang av kulturelle og menneskelige ressurser.

I Sverige finnes Equmeniakyrkan: Metodistkyrkan, Baptistsamfundet og Missionskyrkan slo seg i 2011 sammen til ett kirkesamfunn. Det går dype læremessige kløfter mellom disse tradisjonene, men på tross av enkelte harde debatter, ser det ut til å gå riktig fint med svenskenes frikirkelige koalisjon. I Norge har Brunstad Christian Church blitt medlem i Norges kristne råd, NLM har invitert pinsevennen Thomas Sjödin til å tale på sin generalforsamling, og pinsekirken Kollektivet har stilt seg under den lutherske IMI-kirkens paraply.

Det er grunn til å nynne videre på Zinzendorfs salme: «Vi som er så vidt forgrenet, er i deg hverandre nær. La oss bli så dypt forenet som du med din Fader er!»

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder