Leder

Ammunisjon til kulturkrigen

Det er forstemmende at en norsk lærebok framstiller kristne på en overdrevet, utdatert og fordomsfull måte. Slike skolebøker er rene ammunisjonen til de som bedriver kulturkrig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

På nyhetsplass skriver Vårt Land om en tendensiøs lærebok i samfunnsfag for 6. trinn, på Aschehoug. Flere reagerer på fremstillingen av kristne og kristne familier.

I boka møter vi sjetteklassingen Emil som er forelsket i en gutt. Men han tør ikke fortelle det hjemme: «Foreldrene hans ville ha blitt rasende og skammet seg så mye at de kanskje ville dødd, de også, hvis folk fikk vite hva slags syndige tanker Emil tenker». Det ser ut til at teksten er ment å beskrive barn som vokser opp i strenge sekter, som det er få av i Norge. Men når man skriver slike tekster for 6. klasse, vil det være vanskelig å nyansere bildet for den store majoriteten av barn.

Utsatt for å måtte forsvare seg

Mange kristne vil kjenne seg igjen i uttalelsene til Ingunn E. Ulfsten i Pinsebevegelsen som sier: «Jeg ville ikke likt at mine barn ble utsatt for dette i klasserommet og kanskje måtte forsvare seg».

Ulfstens bekymring blir styrket av forskningen til førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet doktorgrad om trosopplæring, og beskriver unge med kristen bakgrunn som en taus majoritet i klasserommet. «Denne tause majoriteten vil bli enda tausere av en slik fremstilling,» skriver Johnsen. Hun sier det empirisk er lite dekning for fremstillingen.

Det triste med denne boka og andre tendensiøse fremstillinger av kristne, er at det gir direkte ammunisjon for de som bedriver kristen kulturkrig

—  Vårt Land

Når det er sagt, er det viktig å ta på alvor de som har vært utsatt for denne typen opplevelser. Elisabeth Meling, leder for Skeivt kristent nettverk, sier at mange av deres medlemmer har kjent på skam, angst og skyldfølelse, og at noen kan kjenne igjen elementer av fortellingen.

Men å ta denne gruppen på alvor bør ikke skje ved at man stigmatiserer en annen gruppe – som også finnes i klasserommet. Den ensidige og utdaterte framstillingen av kristne vil sette kristne barn i klasserommet i en unødvendig og ubehagelig posisjon.

Ammunisjon for kulturkrig

Det triste med denne boka og andre tendensiøse fremstillinger av kristne, er at det gir direkte ammunisjon for de som bedriver kristen kulturkrig. Slike tekster kan brukes som en dokumentasjon på at kristne verdier er under angrep. Det kan fort skape en polarisert og aggressiv debatt som ingen er tjent med.

Vi oppfordrer både Aschehoug og andre som gir ut denne typen tekster, til å hente ekspertise som kjenner det feltet tekstene omhandler bedre, heller enn å lene seg på gamle fordommer og utdaterte oppfatninger. Det vil gi en mer opplyst samfunndebatt. Ikke minst vil det gjøre barna som leser lærebøkene mer rustet til den virkeligheten og samfunnet de skal være en del av.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder