Leder

Tilbake til skrivebordet for koronakommisjonen

Det var riktig å gripe inn i tros- og forsamlingsfriheten for å unngå smitte. Det er ikke denne avisens poeng. Poenget er at den omfattende inngripen som ble gjort må evalueres.

Ris menighet. Ris kirke.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Koronakommisjonen har levert sin andre delrapport der myndighetens innsats mot pandemien er blitt evaluert. I kommisjonens første delrapport ble de massive inngrepene som ble gjort i trosfriheten avspist med tre setninger.

I den andre delrapporten har kommisjonens gjort en enda grundigere jobb: Der er tros- og livssynssektoren rett og slett ikke nevnt.

Dette er ikke holdbart. Viktige prinsipielle avveininger mellom menneskerettigheter og smittevern har igjen gått helt under kommisjonens radar. Den største statlige nedstengningen av kirker og gudshus i hele nasjonen Norges tusenårslange historie nevnes ikke.

Dette er ikke en forglemmelse fra kommisjonen, men et bevisst valg. Kommisjonen har fått grundige innspill, blant annet en juridisk rapport fra advokatfirmaet Wiersholm som slår fast at det var flere alvorlige brudd med – og inngripen i – trosfriheten under pandemien.

Statens ansvar

Kommisjonen oppgir selv i sin rapport at tiltakene har rammet skjevt. Da er det spesielt at en velger å prioritere vekk en av de sektorene som har blitt hardest rammet.

Kanskje man mener tro er marginalt? Da må vi minne kommisjonen på at nesten 80 prosent av befolkningen fortsatt er medlem av et trossamfunn, og at nesten en halv million besøkte kirken hver måned før nedstengelsen. Enda viktigere er det at brudd på menneskerettigheter ofte rammer marginale områder. Hvis en alltid skal prioritere ut ifra majoritetens perspektiv vil de fleste rettighetsbrudd havne under radaren.

Norge har ikke lenger en statskirke. Trosliv er som næringsliv, matforsyning, kultur og andre viktige sektorer helt eller delvis en del av sivilsamfunnet, og ikke det offentliges ansvar. Men staten har et ansvar for å tilrettelegge og regulere disse sektorene. Det var staten som stengte kirkene, og da må staten faktisk ta seg tid til å diskutere om det var riktig.

Dette er ikke en forglemmelse fra kommisjonen, men et bevisst valg

—  Vårt Land

Må evalueres

Det var riktig å gripe inn i tros- og forsamlingsfriheten for å unngå smitte. Det er ikke denne avisens poeng. Poenget er at den omfattende inngripen som ble gjort må evalueres.

Kommisjonen oppgir at den har prioritert å omtale områder der det er læringspunkter. Vel, her har vi et læringspunkt:

Tros- og livssynssamfunnene har lojalt fulgt opp statens massive inngripen i trossamfunnenes indre liv under pandemien. Når myndighetene ikke engang tar seg bryet med å evaluere om denne inngripen var lovlig, forholdsmessig eller effektiv, så vil dette kunne svekke tros- og livsynssamfunnens tillit til myndighetene. Det vil kunne svekke pandemibekjempelsen i neste runde.

Kommisjonen bør sendes tilbake til skrivebordet.


Annonse
Annonse

Mer fra: Leder