Leder

Nanne Sámegiela

Dárbbahuvvojit olu eambbo sámegieloahpaheaddjit, jus sámi mánát galget beassat oahppat iežaset giela. Dan berre ráđđehus fuolahit.

[object Object]

Dette er ein leiar. Leiaren gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innhaldet.

Mii sávvat lihku Sámi álbmotbeaivái!

Sotnabeaivve lea Sámi álbmotbeaivi, ja lassin dasa go ávvudit sámiid nationálabeaivvi, de berre stuoraservodat dán beaivvi mielde maiddái guorahallat movt sii leat meannudan Norgga álgoálbmotminoritehta vuostá. Dan oktavuođas vuordit eambbo go čáppa sániid ávvudoaluin.

Vuosttažettiin dárbbašuvvojit eambbo sámegielat oahpaheaddjit.

Dál leat suorggahahtti unnán sámi oahpaheaddjit geat sáhttet sámi mánáide oahpahit sin iežaset eatnigiela. Dat guoská buot sámegielaide, ja váttisvuohta lea stuoris miehtá riikka. Sámediggi, sámi oahpaheaddjit ja sámi váhnemat leat olu jagiid juo čurvon dán heađi, muhto ii mihkkege leat dáhpáhuvvan mii njulgešii dili.

2019:s almmuhii Riikkarevišuvdna garra moaitámuša Norgga eiseválddiid vuostá, dan heahtedili dihte masa sámegieloahpahus lea gártan. Hurdal-julggaštusas lea ráđđehus čállán ahte sii áigot bargat sámegiela nannemiin ja oahpahit eambbo sámegieloahpaheddjiid. Dan sii eai berre vajálduhttit.

Bellodat SV lea ohcalan loguid das man viiddis dát váttisvuohta lea, nu ahte eiseválddit farggamusat sáhttet čovdosiid hutkat.

Sámegiella lea dehálaš sápmelaččaid álgoálbmotidentitehtii, ja eiseválddit berrejit dahkat buot maid sáhttet vai sámegiella sáhttá eallit ja ovdánit boahttevaš buolvvaid guovdu.

Styrk det samiske språket

Talet på lærarar i samisk må bli auka, dersom samiske barn skal få lære språket sitt. Det bør regjeringa sørge for.

Gratulerer med samane sin nasjonaldag søndag!

I tillegg til å feire dagen, bør storsamfunnet bruke den til å reflektere over si behandling av den samiske urfolksminoriteten i Norge. Då trengst meir enn fine ord i festtalar.

Først og fremst trengst fleire lærarar i samisk morsmål. I dag er det prekær mangel på lærarar som kan lære samiske born i språket deira. Det gjeld i alle dei samiske språka, og problemet er utbreidd i heile landet. I årevis har Sametinget, samiske lærarar og samiske foreldra fokusert på mangelen utan at noko har skjedd for å bøte på problemet.

I 2019 kom det sterk kritikk frå Riksrevisjonen til norske styresmakter, for den kritiske situasjonen for opplæringa i samisk. I Hurdals-erklæringa har regjeringa har skrive at dei skal jobbe for å styrke samisk språk og utdanne fleire lærarar i samisk. Det bør ikkje hamne i gløymeboka.

Partiet SV har etterlyst ei talfesting av kor omfattande problemet er, slik at styresmaktene snarast råd kan løyse det. Samisk språk er viktig for samane sin identitet som urfolk, og storsamfunnet bør gjere alt i vår makt for at det samiske språket kan leve vidare i fleire generasjonar.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder