Leder

Vi kan ikke stole på Utlendingsnemnda

Utlendingsnemndas vilkårlige behandling av norsk asylpolitikk er et problem for rettssikkerheten og bør ettergås. Vi kan ikke være avhengige at av utrettelige aktivister sørger for rettferdighet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tirsdag ble det kjent at 19 år gamle Mustafa Hasan får permanent opphold i Norge. I fjor saksøkte Hasan og advokaten hans den norske staten fordi Utlendingsnemnda (Une) hadde bestemt at Hasan ikke hadde rett til opphold i Norge. Hasan vant rettssaken og fikk dermed rett til å søke om permanent opphold i Norge på nytt.

Ødelagt barndom

Retten slo fast at Une ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til Hasans tilknytning til Norge. Nemnda som bestemmer hvem som ikke får bli værende i Norge, hadde heller ikke tatt hensyn til hans psykiske helse eller hvilken situasjon som ville møte Hasan dersom han ble tvangsreturnert til Jordan.

Mustafa Hasan har hatt sterke støttespillere i Norge, blant aktivister, advokater og mye medieoppmerksomhet. Selv sier Hasan at asylsaken har gjort store skader på barndommen og ungdomstiden hans, med den konstante bekymringen for at han kunne bli sendt ut av landet. Det er helt uakseptabelt at norsk asylpolitikk skal ødelegge barns liv.

Dersom vi skal ha tillit til at alle som oppholder seg i Norge, får en trygg og tilfredsstillende behandling må det skje en stor endring. Ellers kan vi rett og slett ikke stole på at Une ivaretar rettsikkerheten.

—  Vårt Land

Det er også uakseptabelt at vi ikke kan stole på vurderingene som gjøres av Une. Det er ikke vanskelig å forestille seg at Mustafa Hasan ville blitt sendt tilbake til Jordan uten medieoppmerksomheten og innsatsen fra støttespillerne. Vi kan ikke stole på at Une gjør gode nok vurderinger, når de selv innrømmer at endringen av vedtaket blant annet skyldes at Hasan «har tilbrakt mesteparten av barne- og ungdomstiden i Norge». Denne viktige faktaopplysningen har vært fremme i lyset for Une hele tiden, men det er uklart hvorfor den nå legges større vekt enn i tidligere vurderinger.

Endring må skje

Det er grunn til å frykte at flere barn av asylsøkere som har hatt oppveksten sin i Norge, ikke har fått en like god slutt på asylbehandlingen sin som Hasan har fått. I altfor stor grad tillegges innvandringsregulerende hensyn vekt, på bekostning av barns beste. Ansvaret ligger hos politikerne som gir signal til Une og andre deler av utlendingsforvaltningen om at ønsket er en streng asyl- og flyktningpolitikk. Det faktum at nemndledere alene kan avgjøre så kompliserte og betente spørsmål, er også et stort rettssikkerhetsproblem.

Saken til Mustafa Hasan bør få konsekvenser for hvordan Une behandler asylsaker der barn er involvert. Dersom vi skal ha tillit til at alle som oppholder seg i Norge, får en trygg og tilfredsstillende behandling må det skje en stor endring. Ellers kan vi rett og slett ikke stole på at Une ivaretar rettssikkerheten.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder