Leder

Vurderes fortsatt farlig

Tirsdag skal Anders Behring Breivik møte i retten fordi han krever løslatelse. Statsadvokaten mener han er for farlig.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Anders Behring Breivik, som har skiftet navn til Fjotolf Hansen, krever nå å bli løslatt siden minstetiden for forvaring er gått ut. Terroristen ble dømt til 21 års forvaring. Minstetiden ble satt til lovens maksimum på ti år. Nå krever Breivik løslatelse.

TV2 meldte nylig at den kjente nynazisten Pär Öberg, rettspsykiateren Randi Rosenqvist og ansatte i Skien fengsel skal vitne i rettssaken i neste uke.

Lite tyder på at Breivik slipper ut av fengsel i denne runden. Kanskje gjør han heller aldri det.

—  Vårt Land

Fortsatt farlig

Nå erfarer enkelte medier at Breivik kan komme til å gå bort fra sine holdninger til bruk av politisk motivert vold og drap. Ifølge hans advokat har han forberedt seg grundig på sitt innlegg han skal holde når saken finner sted i Skien fengsel.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir krever at Breivik fortsatt må sitte i forvaring for å verne samfunnet. Begrunnelsen er at han skal være for farlig til å løslates. Karlsdottir sier til NTB: «Slik vi vurderer det, basert på materialet vi har fått fra Kriminalomsorgen, som har med ham å gjøre i det daglige, og en ny risikovurdering gjort av psykiater, mener vi det fremdeles er fare for at Breivik skal gjøre ny, alvorlig kriminalitet» sier hun. Den erfarne rettskommentatoren Inge D. Hanssen sier til TV2 at etter hans syn «har han ingen muligheter for å nå frem med kravet om løslatelse».

Belastende

I uka som gikk laget NRK sak om Lisbeth Røyneland, som er leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene. Samme dag som rettssaken starter skulle hennes datter Synne fylt 29 år. «Isteden ble hun og 76 andre fratatt livet og framtiden av en terrorist som nå krever løslatelse fra fengsel» sier Røyneland. Sammen med flere 22. juli-overlevende og pårørende skal hun følge rettssaken. Uken som kommer vil særlig være en stor belastning for alle som ble hardt rammet av 22. juli-terroren.

Slik flere medier har omtalt, sendte terroristen senest i 2021 fortsatt en rekke brev til overlevende og pårørende, der han gjentok budskapet fra sitt såkalte manifest. Frem til 2016 hadde Breivik sendt og mottatt rundt 3.000 brev med slikt innhold. Budskapet i disse brevene ser ut til å peke i samme retning som det later til at den psykiatriske risikovurdering gjør: At Breivik inntil nylig har hatt ønske om å spre sitt buskap, og at han har stått fast ved sine holdninger og handlinger.

På bakgrunn av alt dette tyder lite på at Breivik slipper ut av fengsel i denne runden. Kanskje gjør han heller aldri det.Annonse
Annonse

Mer fra: Leder