Leder

Stans den autoritære pengestrømmen

Autoritære staters pengestrøm inn i det norske samfunnet bør hindres med alle midler. En fersk lov kan være et viktig bidrag.

Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum har blitt dømt i en britisk domstol til å betale ekskona rundt seks milliarder kroner i skilsmisseoppgjøret mellom dem. Arkivfoto: Bandar Aljaloud / AP / NTB

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

1. januar trådte en ny lovparagraf i trossamfunnsloven i kraft. Fra nå av kan tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, nektes tilskudd.

De autoritæres verktøy

Autoritære stater som ikke respekterer grunnleggende, universelle menneskerettigheter bruker store ressurser på å støtte organisasjoner og miljøer i demokratiske land som undergraver de grunnleggende verdiene våre åpne samfunn er bygget på – også i Norge. Det er et av verktøyene autoritære regimer bruker for å skaffe seg makt og innflytelse utenfor sine landegrenser, og for å fremme ideologier og samfunnssyn som holder deres autoritære styresett i hevd. Det gjelder autoritære stater som eksempelvis Russland, Kina og Saudi-Arabia.

I sommer var lovforslaget om å nekte statsstøtte til tros- og livssynssamfunn som får penger fra stater som ikke respekterer tros- og livssynsfriheten på høring. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mente de kunne leve med forslaget, fordi intensjonen var god og forslaget ikke ville ramme for bredt. Muslimsk dialognettverk fryktet på sin side at forslaget kunne mistenkeliggjøre muslimer.

Den nye lovparagrafen vil ikke være et endelig hinder for pengestøtte fra autoritære regimer, men kan sammen med andre tiltak og regler fra norske myndigheter være et viktig bidrag til å stanse eller redusere den problematiske pengestrømmen.

—  Vårt Land

Det bør argumenteres med det motsatte: Den ferske loven kan bidra til å øke tryggheten og tilliten til at norske trossamfunn- og livssynssamfunn mottar støtte som ikke undergraver de grunnleggende verdiene som samfunnet vårt er bygget på. Norsk tros- og livssynspolitikk har som et grunnleggende premiss om å bidra til at vi i Norge kan ha høy tillit til hverandre, på tvers av sosiale, kulturelle og religiøse skillelinjer.

Styrker ideen om statsstøtte

Ingen er tjent med at man i Norge truer med å trekke statsstøtten fra tros- og livssynssamfunn i tide og utide. Det kan skape press på teologiske meninger som i offentligheten oppleves som kontroversielle. Likevel er støtte fra autoritære regimer et rimelig sted å tegne opp en grense. Det styrker, heller enn å svekke, ideen om statsstøtte til tros- og livssynsamfunn.

Den nye lovparagrafen vil ikke være et endelig hinder for pengestøtte fra autoritære regimer, men kan sammen med andre tiltak og regler fra norske myndigheter være et viktig bidrag til å stanse eller redusere den problematiske pengestrømmen. Jobben med å stanse denne formen for pengestøtte bør gjøres på alle nivåer, og bør ikke stanse med det ferske tillegget i trossamfunnsloven.


Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder