Leder

Vær ikke redde

Nok en gang feirer vi jul under trykket av frykten for en pandemi. Da kan det være godt med englebudskapet til hyrdene.

[object Object]

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

At vi for annen gang skulle feire jul under koronarestriksjoner, er en stor skuffelse for de fleste av oss. Vi hadde trodd at fjorårets nedstengte jul skulle være en engangshendelse. Slik gikk det altså ikke.

Regjeringen har likevel skjermet det som for mange betyr mest: Muligheten for å kunne feire jul sammen med familien. Når man lempet litt på regelen akkurat i julen, er det nok av erkjennelse av at det å ikke være sammen med de nærmeste er et alvorlig inngrep, og dermed setter man litt av smittevernhensynet til side.

Englenes trøstende ord er ikke at alt nok skal gå bra. De uttrykker et håp fordi det er født en frelser.

Likevel vil det nok være mange som ikke tør å ha de gjestene eller delta i den samlingen de ellers kunne ønske. Frykten for smitten kan også komme til å sette sitt preg på samværet.

At kristne høytider skal kunne feires i kirkene, har regjeringen nå vist større forståelse for. Statsråd Kjersti Toppe har oppfordret kirkene til å arrangere julegudstjenester. Men smittevernregler med begrensing på antallet deltakere gjør at det blir umulig svært mange steder. Åpne kirker og utendørs samlinger kan bøte på noe. Men det blir uten tvil et savn.

Det som kanskje tynger de fleste, er frykten for hvordan det skal gå videre. Vi har så mange ganger hatt forventninger om at det verste skulle være over, og så går vi inn i julen med prognoser som tyder på at vi kan ha det verste foran oss. Det skaper en grunnleggende utrygghet.

Vi har i vårt samfunn vanskeligere for å forholde oss til utrygghet enn mange andre. Vi er blitt vant til at tilværelsen er under kontroll. Vi har glemt det som er en daglig realitet for de fleste mennesker i verden: At vi ikke vet hvordan det skal gå videre. Dypest sett er jo dette situasjonen for oss alle.

Derfor er det godt at vi nok en gang kan lytte til ordene som englene kom med på Betlehemsmarken: Vær ikke redde!

Det kan synes lettvint å si. Men englenes trøstende ord er ikke at alt nok skal gå bra. De uttrykker et håp fordi det er født en frelser. De forteller at det kan skje noe nytt, at det kan bli forandring. Håpet er ikke ute. Derfor kan vi fortrøstningsfullt fortsette å gjøre vårt for at verden skal gå i retning av det vi håper på.

Og med det vil vi få ønske våre lesere en riktig god jul!
Annonse
Annonse

Mer fra: Leder