Leder

En ekte hyllest til kirkene før jul

Norske menigheters innsats for å sørge for at det blir kirke-jul også i år er ingenting annet enn imponerende.

julegudstjeneste Spydeberg

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forrige uke skrev Vårt Land om kirkene i Norge som måtte kaste seg rundt og tenke nytt om årets julegudstjenester på grunn av de nye restriksjonene. Flere ga uttrykk for at det var tøft å skulle velge de beste løsningene. Vektingen mellom hva som er lov og hva som er lurt, har vært krevende for mange.

Likevel var den overordnede innstillingen at jul blir det uansett, og at de kristne trossamfunnene skal gjøre sitt ytterste for å sørge for at mennesker kan oppsøke kirkene i julehøytiden.

Så kom den tøffe beskjeden mandag denne uka, bare dager etter forrige runde: Maks 50 mennesker på gudstjeneste der det er faste, tilviste plasser. Maks 20 hvis ikke. Og igjen måtte landets kirker, ti dager før julaften, komme opp med enda nye løsninger.

Det er imponerende og inspirerende å se hvordan norske kirkesamfunn og menigheter kaster seg rundt og gjør sitt ytterste for å sørge for at det blir kirke-jul også i år

—  Vårt Land

Ingen nevnte gudstjenester

Under og i etterkant av regjeringens pressekonferanse på tirsdag var det først og fremst andre faktorer, som skjenkestopp, som ble viet oppmerksomhet. At de nye restriksjonene i realiteten kan bety avlyste gudstjenester var det få som omtalte.

Det er fort gjort å glemme, men faktum er at en halv million nordmenn går til gudstjeneste på julaften. Det er med andre ord en tradisjon som står sterkt hos det norske folk og som betyr mye for mange.

De nye restriksjonene er ikke vanskelig å forstå, og det skal også gis honnør til myndighetene for at de i år ikke skiller mellom fastmonterte seter og kirkebenker, slik det ble gjort i fjor. Alt i alt, rapporterer tros- og livssynssamfunnene om en svært god dialog med myndighetene i forbindelse med smitteoppblomstringen og de nye restriksjonene.

Imponerende innsats

Det skulle også bare mangle. For det kan ikke bli sagt nok hvor viktig rolle tros- og livssynssamfunnene spiller i møte med en pandemi, spesielt nå i julehøytiden når mange er ensomme. Kirkene må være åpne for mennesker, også nå.

Derfor er det så imponerende og inspirerende å se hvordan norske kirkesamfunn og menigheter kaster seg rundt og gjør sitt ytterste for å sørge for at det blir kirke-jul også i år. Mange er slitne nå og det er lett å miste motet. Det ville ikke være vanskelig å forstå dersom mange av landets menigheter føler seg fristet til å kastet inn håndkleet og avlyse.

Men det gjør de heldigvis ikke. Det engasjementet og den kreativiteten som fortsatt rår i Kirke-Norge, slik Vårt Land forteller om i dagens avis, fortjener oppmerksomhet og skryt. Forhåpentligvis føler de at de også får det.


Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder