Leder

En historisk klimaseier

SVs gjennomslag for at regjeringen dropper 26. konsesjonsrunde i 2022, kan fort bli mer enn en symbolseier. Det viser småpartiers tidligere seiere i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mandag kveld ble det klart at det er inngått en avtale mellom regjeringspartiene og SV om neste års budsjett. SV fikk gjennomslag for flere av sine kampsaker fra årets valgkamp, både når det gjelder billigere SFO og tannhelse.

Det ble også kjent at en av SVs seiere er at den 26. konsesjonsrunden på norsk sokkel ikke blir lyst ut i 2022. Noen vil si at dette er en symbolseier, fordi det ikke var klart om en slik runde ville komme 2022 uansett. Det er en måte å se det på.

Dette er en seier som kan vise seg å bli både langvarig og historisk viktig.

—  Vårt Land

Kampen om Lofoten og Vesterålen

Men det er også mulig å se dette i et annet perspektiv: At dette er en historisk viktig seier.

Da den rødgrønne regjeringen la fram forvaltningsplanen for nordområdene i 2006, ble det sagt at SV kun fikk en «kortvarig seier». De hadde greid å få til et foreløpig vern av Lofoten og Vesterålen. Det skulle vare ut stortingsperioden.

Den gangen pekte flere på at planen skulle revideres om fire år, i 2010, og da kunne feltene åpnes. Miljøbevegelsen var den gangen skuffet over at ingen av områdene hadde fått varig vern. Nåværende stortingsrepresentant i SV Lars Haltbrekken var den gangen leder i Naturvernforbundet. Han sa den gangen til VG: «Vernet av disse områdene burde ha vært mer langvarig».

Men det er mulig at Haltbrekken, som nå sitter sentralt plassert, har lært at midlertidige miljøseiere kan bli varige – over tid.

Vanskelig å reversere

Det viste seg at det ble uhyre vanskelig å reversere SVs seier fra 2006. For ikke å si umulig. Vedtaket om vern av havområdene sto seg i den neste perioden de rødgrønnes satt med makt. Hverken Ap eller Sp kunne ta tilbake SVs seier fra den første perioden.

Da Erna Solbergs regjering skulle overta makten, var det også to små partier som satt seg på bakbeina. KrF og Venstre kunne ikke gå på et nederlag i denne saken. De fryktet at det da ville framstå som at den borgerlige siden var mindre opptatt av vern og klima enn den rødgrønne. Dermed greide de å opprettholde vernebeslutningen også gjennom hele Erna Solbergs regjeringstid.

Den nye normalen

Etter hvert ble vern av Lofoten, Vesterålen og Senja den nye normalen i norsk politikk. Stadig flere ungdomspartier og yngre politikere sluttet seg til vern. Ikke minst sa Unge Høyre et tydelig nei til å oljeaktivitet i disse sårbare områdene.

Det er langt fra umulig at dette kan bli tilfelle i spørsmålet om utlysning av nye konsesjonsrunder på norsk sokkel. Akkurat som i tilfellet med Lofoten, Vesterålen og Senja kan utsettelser og tiden jobbe for at SVs seier stadig vil vinne mer fram. Ikke minst fordi Sp og Ap trenger flertall for sine budsjetter. Dersom SV skulle si nei til budsjettet for 2023, vil regjeringen måtte snu seg til Venstre. Venstre og Guri Melby kan komme til å kreve det samme.

Vårt Land vil derfor gratulere SV med en viktig seier i norsk oljepolitikk, selv om den er kortvarige . Det er en seier som kan vise seg å bli både langvarig og historisk viktig.

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder