Leder

Regjeringen gir og tar fra frivillige

Regjeringen Støre sier at den vil sikre frivillige organisasjoner god finansiering og stor frihet. Da er det uforståelig at den vil svekke deres muligheter til å få gaveinntekter.

[object Object]

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Frivillige organisasjonar bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldrar moglegheit til å møtast, engasjere seg og vere ein del av eit fellesskap. Regjeringa vil sikre frivilligheita god finansiering, stor fridom og ein sentral plass i samfunnet», står det i Hurdalsplattformen som er grunnlaget for regjeringen.

Frivillige organisasjonene sparer ved sin innsats staten for store utgifter, og bidrar dessuten til å løse en rekke samfunnsoppgaver. Å stimulere folk til å bidra til det, er god samfunnsøkonomi

—  Vårt Land

Organisasjonen Frivillighet Norge, som representerer 300 frivillige organisasjoner med over 50.000 lokallag, er derfor forundret over at finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lagt fram et statsbudsjett der adgangen til å trekke fra gaver til frivillige organisasjoner på skatten halveres, fra 50.000 til 25.000 kroner.

Stimulerer ordnede givertjenester

Ordningen stimulerer til faste og ordnede givertjenester, som gir organisasjonene større forutsigbarhet og reduserer behovet for dyre kampanjer for å be om penger. Organisasjonene frykter derfor for at dette vil føre til tap av inntekter.

Regjeringen har beregnet at dette vil gi staten 100 millioner kroner mer i skatteinntekter. Argumentet er nettopp statens behov for skatteinngang. Det hevdes dessuten at denne ordningen kommer først og fremst de med høye inntekter til gode.

Men de frivillige organisasjonene sparer ved sin innsats staten for store utgifter, og bidrar dessuten til å løse en rekke samfunnsoppgaver. Å stimulere folk til å bidra til det, er god samfunnsøkonomi. Det er heller ikke godtgjort at det er folk med høye inntekter som gir mest i gaver.

Å gi med ene hånda og ta med den andre

Regjeringen har på samme budsjettet et stykke på vei innfridd et annet krav fra de frivillige organisasjonene. De har lenge ønsket å slippe å betale moms på sin frivillige innsats, det de selv kaller «moms på dugnad».

I stedet har staten innført en ordning med kompensasjon for momsen. Selv om det gir mye ekstra arbeid for organisasjonene, er det en viktig hjelp. Den nye regjeringen har økt bevilgningen til denne kompensasjonen med 150 millioner kroner, og antar at det skal være nok til å dekke momsutgiftene. Organisasjonene tviler på at det er nok, og ber om at det skal om nødvendig skal åpnes for å bevilge mer. I tillegg fjernes ordningen med fritidskort.

Summen av dette er at regjeringen gir med den ene hånda og tar tilbake med den andre. Det kan knapt kalles noen styrket innsats for frivilligheten.Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder