Leder

Folk som går lei

FRUSTRERTE FOLK: Tre progressive regimer som ikke oppfylte folks forventninger trues nå av folkelige opprør. Det kan ende i kaos om ikke de styrende kommer folk i møte.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Cuba, Sør-Afrika og Palestina er høyst ulike, men har det til felles at de styres av tidligere frigjøringsbevegelser. De møtte derfor lenge sympati, særlig på den politiske venstresiden i Europa. Men nå møter de alle sterke folkelige protester. Det skyldes at de ikke har gitt frihet og bedrede kår for folk flest slik de lovet. Men det skyldes også at de har utviklet seg i autoritær retning siden frigjøringskampen.

Gamle stivnede regimer har vanskelig for å endre seg. Da kan det lett ende i maktkamp og kaos.

—  Vårt Land

På Cuba har det lenge vært forventninger om forandringer etter at den legendariske lederen Fidel Castro døde. Nå har frustrasjonen nådd kokepunktet ettersom folk er rammet av mangel på mat, medisiner og elektrisitet. Den er blitt sterkere enn frykten for regimets makt, og folk har i store mengder gått ut i gatene over hele landet.

Frustrasjon bak plyndring og vold

I Sør-Afrika startet opptøyene derimot som støtte til den avgåtte presidenten Jacob Zuma. Han måtte forrige uke gå i fengsel etter å blitt dømt for forakt for retten. Zuma var en ledende skikkelse i ANC, den tidligere frigjøringsbevegelsen som ble regjeringsparti. Som president utviklet han sterkt autoritære trekk, og er beskyldt for utstrakt korrupsjon og maktmisbruk. Det var disse anklagene han nå skulle svare for i retten.

Det var hans støttespillere som satte opptøyene i gang. Men de utartet fort til ren plyndring og voldsbruk. Frustrasjon over sosial ulikhet, der de svartes forventninger om sosial forbedring ikke er blitt møtt, sammen med mer akutte problemer med korona-pandemien, ligger trolig bak den omfattende uroen, som nå truer stabiliteten i landet.

Harde virkemidler kan gi kaos

De palestinske selvstyremyndighetene har også vært utsatt for store protestdemonstrasjoner, som har vart i flere uker. Dårlig håndtering av koronapandemien har også her gjort folks vanskelige kår mye verre. At president Mahmoud Abbas avlyste valget som kunne gitt fornyelse. Uroen ble utløst da en palestinsk aktivist døde etter mishandling av sikkerhetsstyrkene.

Både på Cuba og i de palestinske områdene har regimet brukt harde virkemidler for å slå demonstrasjonene ned. Der er det er myndighetene som utøver mest vold. Gamle stivnede regimer har vanskelig for å endre seg. Da kan det lett ende i maktkamp og kaos. Sør-Afrikas nye styre har forsøkt å ta et oppgjør med tidligere maktmisbruk. Men så lenge folks kår blir bedre, er det vanskelig å gjennomføre også det.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder