Leder

Betryggende lederskap av NAV-direktøren

Nav-direktøren har vist forbilledlig lederskap etter «grill-skandalen», og nå varsler regjeringen et forenklet og forbedret Nav. Det bør bli mer enn vage løfter.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Etter skandalen der mange mennesker gjennom flere år ble urettmessig dømt for trygdesvindel etter utenlandsopphold, økte forventningene om forbedringer i Nav. Men forleden vakte det ny oppsikt og harme at en uføretrygdet mann fikk avslag på søknad om stønad til å betale strømmen, med råd om å skaffe seg en grill.

Den behandlingen av et menneske i krise er så graverende at det skulle bare mangle at ikke både den lokale Nav-lederen og Nav-direktør Hans Christian Holte raskt og inderlig gikk ut og beklaget. Det er likevel betryggende lederskap at den relativt ferske direktøren så tydelig og sterkt har uttrykt at Nav skal lære av en sånn sak, og bruke den til å klargjøre hvilke normer og kvalitetskrav etaten legger til grunn når vedtakene utformes.

Det er på høy tid når arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) varsler at Nav skal forbedre seg og forenkle kommunikasjonen med brukerne.

—  Vårt Land på lederplass

Respekt og empati

I et innlegg i Vårt Land skriver Holte at det er Navs ansvar at hver enkelt får det de har krav på, og at folk forstår vedtakene. Og ikke minst, at det er etatens ansvar at de ansatte møter folk midt i store problemer og livskriser med respekt og empati.

Både alderspensjonister og andre «ukompliserte» brukere er ofte fornøyde med Nav. Andelen som opplever å bli møtt med respekt faller imidlertid markant blant dem som har mistet arbeidsevnen, går på arbeidsavklaringspenger (AAP) eller er enslige forsørgere. Det gjør ikke saken bedre at de ofte må forholde seg til vedtak som er så krøkkete formulert at selv jurister kan ha problemer med å tolke innholdet.

Nødvendig forenkling

Det er derfor på høy tid når arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i et intervju i Aftenposten varsler at Nav skal forbedre seg og forenkle kommunikasjonen med brukerne. Det skal bli mindre bruk av uforståelige ord og uttrykk på «navsk», skjemaer skal forenkles, og ikke minst: Det skal bli et enklere og mer effektivt system for klager og anker. I tillegg skal flere typer søknader om stønader behandles digitalt. Ressursene dette frigjør skal ifølge Røe Isaksen utnyttes til å følge opp den enkelte bruker bedre enn i dag.

Det er vesentlig at dette blir mer enn politisk vage løfter, og at økt digitalisering ikke utnyttes til å kutte antall ansatte. 15 år etter at Nav-reformen ble innledet - den største reformen på arbeids- og velferdsområdet i nyere tid – er det akutt behov for at Nav i dobbelt forstand viser et mer menneskelig ansikt i møte med de som aller mest trenger etatens ytelser.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder