Leder

Den norske kirke må satse på ungdom

Satsning på ungdomsarbeid og rekruttering av ungdomsprester bør være en av Den norske kirkes hovedsatsninger i årene som kommer. Det er her kirkens framtid ligger.

Vårt Land skrev nylig om at prestemangelen særlig gjør seg gjeldende når det kommer til ungdomsprester. Simon Wallem Dahl, som jobber som ungdomsprest i Sandnes, forteller om en viktig og meningsfull jobb der han kommer ungdom tett inn på livet. Likevel sliter Den norske kirke med å rekruttere prester til slike stillinger.

Nedprioritert ungdom

Dessverre har kirken samlet sett nedprioritert ungdomsarbeidet de siste årene, og dermed også den viktige funksjonen ungdomsprestene har. Dette har ikke vært en villet utvikling, men har skjedd gjennom mange og tunge prioriteringer kirken både sentralt og lokalt har måttet gjøre.

Dessverre har kirken samlet sett nedprioritert ungdomsarbeidet de siste årene, og dermed også den viktige funksjonen ungdomsprestene har.

—  Vårt Land på lederplass

Dette har fått konsekvenser. Den norske kirke har flere steder i landet i stadig mindre grad et levende ungdomsarbeid. Mens dagens foreldregenerasjon hadde mange og gode tilbud i sine lokale menigheter, er det i dag færre aktiviteter av samme typen. Enkelte steder blir det meldt om at dåpsopplæringen tar så stor del av kirkens kapasitet at ungdomsarbeidet blir helt nedprioritert.

Sats på ungdomsprester

En stilling som ungdomsprest burde være svært attraktiv. Når det ikke er tilfelle må kirken jobbe aktivt for å løfte disse stillingene. Det kan gjøres på flere måter. Flere steder bør det prioriteres fulle og hele stillinger, ikke bare små brøker.

Det bør også tenkes alternativt og nytt rundt organiseringen av ungdomsarbeidet. Noen tiår tilbake i tid var det et yrende ungdomsarbeid mange steder i Den norske kirke. Samarbeid med KFUK-KFUM ga blant annet en stor korbevegelse, og førte til aktive deltagere i kirken i tiårene etter.

Må tenke nytt

Kirken bør tenke på mulighetene for å engasjere andre typer ungdomsarbeidere inn i stillinger i menigheten. Dette kan skje gjennom at flere kirker i et område går sammen og legger en plan for en felles satsning. Noen steder, nært teologiske læresteder og andre utdanningsinstitusjoner, kan det være aktuelt å ha flere praksisplasser for studenter i teologi, diakoni eller for ungdom som tar musikkutdanning.

Unge voksne i slik utdanning vil kunne ønske deltidsstillinger i lokale menigheter for å bidra til å bygge opp et tilbud til ungdom.

Hvis kirkens ledelse virkelig vil endre på den negative trenden med svikt i rekrutteringen av ungdomsprester, må de vise dette ved å prioritere det. Det handler ofte om penger. Men det handler også om synliggjøring. Vi håper at både kirkens ledelse og de lokale menighetene landet rundt tar denne utfordringen på alvor.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder