Leder

Ikke beredt

KRITISK: Det er nødvendig at vi blir bedre forberedt på å møte kriser som pandemien. Særlig gjelder det hvordan vi skal unngå at sårbare grupper rammes av tiltakene vi tyr til.

Det er altfor tidlig å trekke konklusjonen om hvordan regjeringen har håndtert pandemien. Den er nemlig langtfra slutt. Likevel fikk regjeringen på onsdag presentert rapporten fra kommisjonen som har vurdert myndighetenes håndtering så langt. Det innebærer at regjeringen får en slags karakterbok før valget.

Mer vesentlig var at vi ikke hadde beredskapsplaner som tok høyde for en nedstengning av samfunnet. Det var uklare ansvarsforhold og viktige avveininger av forholdet til Grunnloven og menneskerettighetene måtte tas underveis i stedet for å vurderes grundig

—  Vårt Land

Erna Solbergs parti har gjort det godt på meningsmålingene under pandemien, noe som tyder på at velgerne har vært fornøyd med håndteringen. Opposisjonen vil bruke den tildels harde kritikken fra kommisjonen til å svekke regjeringen, noe som selvsagt er helt legitimt.

Manglende beredskap rammer Solberg hardt

Den kritikken som rammer regjeringen hardest, er den manglende beredskapen. Høyre gikk til valg på å bedre beredskapen. Pandemi sto øverst på lista over trusler. Likevel sto vi uforberedt da pandemien rammet. Det fantes nok sektorvise planer, men ikke noen samlet plan.

Men Erna Solberg kan trøste seg med god karakter for evnen til å handle og til å improvisere når krisen først rammet. Så blir likevel regjeringen kritisert for noen feilgrep underveis. Særlig gjelder det at man var altfor lydhøre overfor næringslivets ønsker om å kunne få importere arbeidskraft. Det bidro til en ny smittebølge, mener kommisjonen.

Kommisjonen har ikke vurdert vaksinasjonsprogrammet eller responsen på de muterte virusene. Det avgjørende for velgernes oppfatning arbeid er hvordan sommeren utvikler seg.

Konsekvenser for sårbare grupper ikke tatt høyde for

Det viktige med kommisjonsrapporten er ikke å gi regjeringen karakterkort, men å trekke lærdom. Da er det nokså opplagt at bedre beredskap vil komme høyt på lista. Det kan kreve nye måter å tenke på. Når vi for eksempel ikke hadde lager av smittevernutstyr, skyldes jo det at helseforetak, kommuner og andre syntes det ble for dyrt å sitte med slike lager. Kortsiktige økonomiske vurderinger blir styrende i det systemet vi har nå.

Mer vesentlig var at vi ikke hadde beredskapsplaner som tok høyde for en nedstengning av samfunnet. Det var uklare ansvarsforhold og viktige avveininger av forholdet til Grunnloven og menneskerettighetene måtte tas underveis i stedet for å vurderes grundig. Det holder ikke å kalle dette formaliteter, som statsministeren nå gjør.

Det var heller ingen planer for hvordan sårbare grupper kunne skjermes. Underveis har regjeringen i samarbeid med Stortinget gjort mye for å avhjelpe konsekvensene. Men mange er likevel rammet hardt. Spesielt peker kommisjonen på langsiktige skader for barn og unge. Dette viser hvor viktig det er å være forberedt. Nå må vi i stedet rette opp i etterkant.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder