Leder

Et godt kjøp

Regjeringen har mange triste nyheter om dagen, men denne uken kom en svært positiv nyhet: Norge skal kjøpe fire topp moderne ubåter fra Tyskland for 45 milliarder kroner.

Kjøpet er viktig for å sikre norsk sikkerhet. De stillegående ubåtene er svært veltilpasset den særegne norske kysten. De er defensive våpen med høy avskrekkingsevne, og vil spille en viktig rolle i å sikre freden i et stadig mer høyspent nord. Sammen med de nye P-8 Poseidon overvåkingsflyene fra Boeing vil de ubåtene gi Norge en mer troverdig forsvarsevne i nordområdene.

Et godt fly

Det har blitt reist mye kritikk mot kjøpet av det nye kampflyet F-35. Desto mer gledelig er det at det norske luftforsvaret ser ut til å lykkes svært godt med innfasingen. F-35 er en svært god investering for Norge, men kritikerne har rett i at det er et dyrt fly. Derfor er det heller ikke uventet at USA nå ser seg om etter billigere alternativer. Det er riktig for USA, som deltar i mange lavintensitetskonflikter. Da trenger man ikke alltid en «Ferrari», som flyet beskrives som. Men det norske forsvaret har egentlig bare en eneste oppgave, og det er å gjøre et angrep mot Norge så kostbart at selv langt større makter vegrer seg for å angripe. F-35 er det eneste kampflyet i salg som kan stå i mot nye russiske kampfly.

Men milliarder og allianser er ikke nok

—  

Verden går nå inn i en mer usikker tid, og det er godt å se at regjeringen og spesielt partiet Høyre, prioriterer moderne utstyr og sterke allianser. Derfor er det positivt at de store norske våpenkjøpene går til land som USA og Tyskland.

Manglende totalforsvar

Norske forsvarsmyndigheter gjorde også en riktig vurdering da de åpnet norske baser for trening med amerikanske B-1 bombefly. Et eventuelt angrep på Norge vil komme lynraskt og være over på kort tid. Amerikansk luftmakt er et av de få storsleggene i NATO som kan hjelpe Norge på svært kort varsel. Det er avgjørende at vårt forsvar er godt samtrent med det amerikanske luftforsvaret.

Men milliarder og allianser er ikke nok. Norge møter stadig mer sammensatte. Dessverre ser det ut til at ordet totalforsvar er på vei ut av det norske politiske vokabularet. Stortinget hackes, mest sannsynlig av fremmede makter, og årvåkenheten hos sivile myndigheter fremstår som lav. Mest sjokkerende er det nå avlyste salget av Bergen Engines, som leverer motorer til Sjøforsvaret. At regjeringen ikke resolutt stanset salget av en viktig del av landets sikkerhetsinfrastruktur til et russisk selskap med bånd til Putin-regimet, er foruroligende. Høyre har et fortjent sakseierskap til forsvars- og sikkerhetspolitikk, men i denne saken har partiet framstått uforklarlig defensivt. At partiets forsvarsminister ikke satte foten raskt ned svekker både statsråden og partiets troverdighet på dette området.

Heldigvis har regjeringen i Eirik Kristoffersen ansatt en handledyktig forsvarssjef som sa resolutt nei. Kristoffersen forstår hva ordet «totalforsvar» innebærer. Det handler om ikke bare om milliarder, men om mennesker, vilje og årvåkenhet.Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder