Leder

Drittpakker, polarisering og spin er politikkens tomme kalorier

“Moldegate” oppleves dessverre ikke som en unik sak.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

«Den siden som forsøker seg med triks og slagord vil tape» skal daværende Ap-leder Thorbjørn Jagland ha sagt før folkeavstemningen om EU i 1994. Om spådommen slo til den høsten vil det selvsagt være delte meninger om, men de fleste vil være enige om at det var en betimelig advarsel da.

Og det er en betimelig advarsel nå. Faktisk langt mer betimelig.

Spindoktor

Denne uken måtte statsminister Erna Solberg gå til det oppsiktsvekkende skritt å offentlig kritisere sin statssekretær Peder Egseth. Egseth er en såkalt spindoktor, en politiker hvis jobb er å spinne saker til fordel for eget parti og til ulempe for andre partier. Det er en helt legitim virksomhet, men denne gangen spant han seg inn i sitt eget nett. Da det ble avdekket at han bidro til et utspill fra Moldes ordfører som satte distrikt opp mot by i koronadebatten, stikk i strid med regjeringens offisielle linje, måtte statsministeren bruke dyrebar tid og energi på å rydde opp.

Saken er en ripe i lakken for en regjering som samlet sett har håndtert pandemien svært bra. Statsministeren har kommet med en tydelig og ryddig beklagelse, og sånt sett burde saken vært over. Det er den dessverre ikke fordi regjeringen fortsetter å hemmeligholde kommunikasjon som kan kaste lys over hva som egentlig skjedde. Full åpenhet her kunne stanset uheldige spekulasjoner.

Avdekket

Et poeng som har druknet er at denne saken ikke oppleves som spesielt unik. Men denne gangen ble spindoktorens arbeid ble avdekket av dyktige journalister.

Politikernes gjentatte kritikk mot tabloidisering og klikkjag i mediene lyder tidvis hul når man ser hvordan enkelte av rådgiverne deres opererer.

—  

Mange års hurtigroterende svingdør mellom de mer omstridte delene av pr-bransjen og norsk politikk har gitt oss en ny kohort politiske rådgivere. En viktig del av denne gruppens arbeid er å bruke fordekt kommunikasjon i stedet for åpen politikkutvikling og agitasjon. De er lært opp til å spinne i det skjulte. Politikernes gjentatte kritikk mot tabloidisering og klikkjag i mediene lyder tidvis hul når man ser hvordan enkelte av rådgiverne deres opererer. Ubegrunnede påstander har blitt satt ut, misvisende informasjon er blitt spredt i sosiale medier, sterke beskyldninger om manglende integritet rettes mot brysomme journalister, og sporene av påvirkning forsøkes dekket over med villedende forklaringer og hemmelighold. Dette er noe Vårt Land og flere andre redaksjoner har opplevd, og intensiteten i denne typen virksomhet framstår å være økende. Som det ledende regjeringspartiet er det uheldig at partiet Høyre peker seg negativt ut i denne sammenhengen.

Partiene er private organisasjoner som selvsagt står fritt til å velge den kommunikasjonsform de mener er riktig. Så blir det opp til velgerne å dømme. Politikken skal ikke være et lavmælt teselskap der alle snakker med innestemme og venter på ordet. Det blir allikevel problematisk når denne typen negativ spinning i det skjulte blir et virkemiddel fra regjeringskontorene. Det har vi sett i denne saken, og den skjulte påvirkningsoperasjonen flere tidligere regjeringsmedlemmer deltok i i den såkalte «Ways of seeing»-saken. Statsråder og statssekretærer skal selvsagt kjempe for sin politikk og sine interesser, men de er kongens rådgivere, og hele folkets tjenere. Da må det settes svært høye krav til redelighet og integritet.

Egseth-saken er bare ett eksempel på en uheldig utvikling. Drittpakker, polarisering og spin er politikkens tomme kalorier. Det gir partiene energi på kort sikt, men på lang sikt kan det gå ut over tilliten til hele det politiske system.


Annonse
Annonse

Mer fra: Leder