Leder

Det vil komme flere ras

Tragedien på Gjerdrum er en vekker om hva som venter oss.

Raset på Gjerdrum har gjort dypt inntrykk på oss alle. Et år med mye motgang og lidelse avsluttes med en tragedie som ryster landet.

Innsatsen til politi, redningsmannskaper og lokalmiljø er imponerende. Under usikre og krevende forhold har det blitt jobbet dag og natt for å redde liv. Den frivillige innsatsen for å hjelpe de evakuerte viser et sterkt samhold.

I skrivende stund er omfanget av katastrofen usikkert. 10 personer er savnet. Nye områder sperres av og evakueres. Årsaken til raset er heller ikke klarlagt. En skal være forsiktig med å konkludere. Men alle katastrofer av dette omfang må utløse en debatt om hvordan å minimere risikoen for nye tragedier.

Skredet på Gjerdrum var et kvikkleireskred. De fleste slike skred antas å være utløst av menneskelig aktivitet, men skredfaren økes også av flommer. Andre typer skred, som jord- og flomskred utløses gjerne av nedbør, flom og snøsmelting. I 2016 advarte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mot at det varmere og våtere været vil gi flere skred.

Alle katastrofer av dette omfang må utløse en debatt om hvordan å minimere risikoen for nye tragedier

—  

Og været forverres. “Klimaendringene gjør at områder som tidligere har vært oppfattet som trygge kanskje ikke er trygge lengre. Det er et viktig tankekors for oss alle” sa statsminister Erna Solberg til TV 2 onsdag.

Vinteren 2020 er den mildeste i Norge siden målingene begynte for 120 år siden. Torsdag meldte Meteorologisk institutt at månedstemperaturen for hele landet i november var 4,6 grader over normalen. Det var den varmeste novembermåneden som er registrert. Månedsnedbøren for hele landet var 130 prosent av normalen. 1. januar endres definisjonen av normalvær. Referanseperioden endres fra 1961-1990 til 1991-2020. Da vil kanskje ikke varslet vær oppfattes som så ekstremt lenger, selv når det settes nye temperatur- og nedbørsrekorder. “Overgangen til den nye normalen kan svekke folks oppfatning av hvor skummelt det som faktisk skjer, er” sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Tragedien på Gjerdrum kan ikke knyttes til klimaendringene så lenge årsaken ikke er kjent. Men skredet er en vekker om hva som venter oss fordi vi ikke har lyttet til forskernes klare advarsler. Vi har allerede mer enn nok fakta og argumenter til å slå fast at utslippene må kuttes raskere. I Norge vil det komme flere ras. Andre land vil rammes av flom, storm og tørke. Det må gjøres store investeringer for å sikre liv og helse mot slike katastrofer. Norge, og vår generasjon, har tjent seg rike på oljeeventyret. Våre etterkommere må ta regningen. Det blir vår arv.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder