Leder

Farlig polsk abortforbud

Polen skjerper sin allerede svært strenge abortlov. Det er forståelig at bekymrede polakker i tusentall tar til gater og kirker for å protestere mot utviklingen under det sterkt sosialkonservative regjeringspartiet Lov og rett (PiS).

A crowd gathers outside the house of Poland's ruling conservative party leader Jaroslaw Kaczynski in Warsaw, Poland, Friday, Oct. 23, 2020. Protesters vented anger for a second day across Poland over a court ruling that declared abortions of fetuses with congenital defects unconstitutional. The hundreds of protesters who gathered in many cities defied a COVID-19-related ban on gatherings that was imposed nationwide on Friday. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

Polen har lenge hatt en av Europas strengeste abortlovgivninger, med bare drøyt 1.000 lovlige aborter utført hvert år, i et land med 38 millioner innbyggere. Dersom landet hadde hatt samme abortrate som Norge, ville det til sammenligning blitt utført nærmere 80.000 aborter årlig i Polen.

Det er derfor oppsiktsvekkende at Polen nå ytterligere innskjerper abortforbudet, etter at landets grunnlovsdomstol torsdag erklærte at den eksisterende abortloven strider mot grunnloven.

Fra fri abort til strengt forbud

Under kommuniststyret var abort tillatt i Polen, men etter kommunismens fall ble det i 1990 innflørt sterke begrensninger på adgangen til abort. Kirken i det dypt katolske landet ønsket totalforbud, og i 1993 ble loven ytterligere innskjerpet gjennom et abortkompromiss. Der er det kun unntak for abortforbudet dersom graviditeten skyldes voldtekt eller incest, hvis mors helse er i fare, eller dersom fosteret er skadet.

Må bære fram skadde foster

Det er det siste punktet forfatningsdomstolen nå har erklært grunnlovsstridig. Det innebærer at kvinner vil måtte bære fram også foster som er skadet, selv i de tilfellene der fosteret ikke vil være levedyktig etter fødsel.

Skadete foster har hittil utgjort grunnlaget for hele 98 prosent av de innvilgede abortene i Polen, slik at lovendringen i praksis vil bety totalforbud mot abort i Polen.

Økt helserisiko

Europarådets menneskerettighetskommissær Dunja Mijatovic betegner kjennelsen som «ensbetydende med et forbud, og et brudd på menneskerettighetene». En konsekvens vil være at enda flere polske kvinner enn i dag vil dra utenlands for å få foretatt abort, eller de vil gjøre det ulovlig i Polen.

Det innebærer ikke bare økt helserisiko, men vil også i uforholdsmessig stor grad ramme kvinner som ikke har råd til å reise utenlands for å ta abort, slik blant andre Amnesty påpeker.

Snever ideologisk agenda

Skjerpelsen av abortloven er nok et eksempel på den ensrettingen som finner sted i Polen under det høyreorienterte regjeringspartiet Lov og rett (PiS). Det sosialkonservative partiet kom til makten i 2015, og har i en rekke saker misbrukt sitt absolutte flertall til å overkjøre mindretallsinteresser, for å gjennomføre sin ofte snevre religiøse og ideologiske agenda.

Det har blant annet kommet til uttrykk gjennom innstramming av ytringsfriheten, hets og undertrykkelse av LHBT-minoriteten, og ikke minst sterkt politiserte reformer av rettssystemet som svekker den grunnleggende rettssikkerheten. Skjerpelsen av abortloven er bare enda et skritt inn i den demokratiske blindgaten Polens regjering lenge har styrt landet inn i.

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder