Leder

Blir hun Venstres nye leder?

Etter at Trine Skei Grande sa nei til gjenvalg, blir leder-­kabalen lagt helt på nytt i Venstre. Guri Melby har styrket seg kraftig og kan seile opp som ny leder.

Før Trine Skei Grande meldte sin avgang framsto Sveinung Rotevatn og Abid Raja som de mest sentrale utfordrerne til leder­jobben. Deretter ble begge hentet inn i regjering av Grande selv, og takket ja til å stille som nest­ledere under hennes ledelse. Men etter at hun trakk seg fra regjering og gjenvalg, har situasjonen endret seg på flere måter. En av de viktigste hendelsene var at Guri Melby kom inn i regjeringen. Den andre viktige hendelsen er at landsmøtet ble utsatt på grunn av korona-krisen.

Styrket kandidatur

Nå blir kortene lagt på nytt både i partiets valg­komité og ute i Venstres organisasjon. Rundt om i Venstre pekes det stadig oftere på at Guri ­Melbys kandidatur er styrket. Ikke minst fordi flere mener hun kan hente tilhengere fra både Abid Raja-leiren og Sveinung Rotevatn-leiren. Uenigheten mellom de to leirene har vært hard. Derfor­ peker flere på at hun kan komme­ til å seile fram som en av de mest samlende kandidatene til leder­vervet. Også Iselin Nybø er en slik kandidat. Hun er leder av Venstres regjeringslag. Men ­flere hevder at Melby trolig har et større lag av støttespillere.

LES OGSÅ: Per Anders Hoel: Her er bråkesakene som står i kø i Venstre

Én av tingene som blir trukket­ fram blant Venstre-folk, er at Melby har klart seg svært godt som ny kunnskaps- og integreringsminister. Hun har fremstått trygg og målrettet, selv om hun er regjeringens ferskeste minister. Hun ble raskt kastet ut i en svært krevende korona-hånd­tering uten særlig regjerings­erfaring. Hennes håndtering gjør at flere mener hun har stort ­potensial som Venstre-leder.

Svekket Raja

Til sammenligning har Rotevatn et departement som har vært mer usynlig gjennom korona-krisen. Til tross for at Rotevatn har hatt betydelig støtte i partiet og selv kommer fra Sogn og Fjordane, som ofte blir regnet for en av distriktsbastionene i Norge, blir han av ganske mange forstått som en liberal urbanist.

Kulturminister Abid Raja er trolig den av Venstres stats­råder og lederkandidater som har svekket seg mest gjennom krisen. Han har fått kritikk for å forsømme toppfotballen, de store­ festivalene og mediene­. Rajas statssekretær Knut ­Aastad Bråten trakk seg nylig, etter bare tre måneder, i protest mot det han omtalte som «ukultur i ­politikken». Han skrev ­sam­tidig på Facebook at «politikere må vise moral og etikk». Bråten ­utdypet ikke dette i pressen, men mye tyder på at forholdet til sjefen­, Abid Raja, var en viktig faktor for at han ikke ville mer.

Det etterlatte inntrykket i ­deler av Venstre er at Raja ikke håndterte dette godt nok. Selv blant Rajas støttespillere stilles­ det nå spørsmålstegn ved hans evne som leder. Det kan få konse­kvenser for hans kandidatur: En jobb der mange hensyn skal vektes og fløyer med sterke motsetninger skal holdes samlet.

Slik beskrev en fylkespolitiker situasjonen: «Hun har vist seg dyktig som leder og viser fram at tunge avgjørelser ofte tas ­under tvil. Dessuten er hun hverken skråsikker eller en gjøgler».

Vanskelig med to fra Oslo

Melby regnes som en politiker som har flest til­hengere til felles med Rotevatn. De aller fleste mener hun tilhører den mest liberale fløyen i Venstre, der også Unge Venstre befinner seg. Hun er også mest populær i de mer urbane delene av Norge. Samtidig er hun hakket mer spiselig for distrikts-Venstre enn Rotevatn. Riktignok vil hun få konkurranse av Iselin Nybø i det mer tradisjonelle Venstre. Nybø har derimot ikke den samme­ støtten blant urbanistene og ungdommen.

Flere i Venstre legger vekt på at Grandes avgang som partileder åpner Melbys mulighet i partiledelsen. De sto begge på partiets Oslo-liste. Derfor var det vanskelig for Melby å nå toppen av partiet samtidig som Grande var leder. Særlig fordi den nå­værende ledelsen har to Oslo-­representanter: Trine Skei Grande­ og Ola Elvestuen.

På topp i Oslo

Det som kan være et problem for Guri Melby er at en del Venstre-folk i Oslo mener Ola Elvestuen skal stå på topp-plass ved neste stortingsvalg. Noen er overbevist om at Guri Melby ikke vil vinne kampen om førsteplass. Men de siste dagene har stadig flere begynt å tro at det kan være bevegelser på gang i dette spørsmålet. Dersom Guri Melby seiler opp som lederkandidat i Venstre mener flere at de må gjøre plass for henne i toppen av Oslo-lista. Men dette er åpenbart ikke avklart.

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvem landsmøtet kommer til å velge som leder. Men det som er helt sikkert er at valgkomiteen ikke lenger kan overse Guri Melby når dette ­vervet skal drøftes.

Hva fylkene spiller inn vil selvsagt ha stor betydning. Her kan flere av de andre kandidatene få overraskende støtte. Men dersom man lodder stemningen i partiet erkjenner både tilhengerne til Raja, Rotevatn og Nybø at Guri Melby er styrket og kan vinne i sluttspurten.

Et interessant moment er at Guri Melby skal være svært godt likt av statsminister Erna ­Solberg. Men den som kjenner Venstre-folk vet at få av dem kommer til å tillegge akkurat dette noe betydning. De vil bestemme selv. Men det er ikke lenger usannsynlig at de kan komme til å peke på nettopp Guri Melby.

LES OGSÅ: Alfred Bjørlo: Det er mulig å gjenreise Venstre

LES OGSÅ: Trygve Slagsvold Vedum: Venstre har brutt med sentrum

LES OGSÅ: Berit Aalborg om Venstre: «Det er den draumen»

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder