Leder

KrF svikter den kristne presse

Det er verdt å merke seg at det er en regjering KrF sitter i som leverer det farligste angrepet på Norges kristne presse i manns minne.

En av mange ting som gjør Norge til et godt land å leve i er en levedyktig og mangfoldig presse. Norge har et stort utvalg av aviser som gjør at ulike perspektiver ivaretas, og det er få geografiske hvite flekker.

Norsk mediepolitikk er på mange måter en suksesshistorie. Med små statlige midler og kloke valg har vårt lille land greid å holde seg med et bredt utvalg av aviser som leverer den kritiske journalistikken et velfungerende samfunn trenger.

Dessverre har denne mediepolitikken, i likhet med mediene selv, slitt med å tilpasse seg den formidable utfordringen internasjonale giganter som Facebook og Google byr på.

Derfor har det vært høye forventninger til mediestøttemeldingen regjeringen nylig la fram. Kanskje for høye, for det er lite kulturpolitikere kan gjøre med flere av avisenes to største utfordringer: den urettferdige konkurransen i det digitale annonsemarkedet og kollapsen i postmarkedet.

Men kulturpolitikken må sees i sammenheng med det helhetlige bildet for norsk presse. Regjeringens forslag til ny postlov er svært uheldig for riksdekkende nisjeaviser som Vårt Land, Nationen, Klassekampen og Dagen. Isolert sett kunne man kanskje overlevd dette. Men når regjeringen samtidig legger fram et forslag om redusere produksjonsstøtten til de riksdekkende nisjeavisene blir det til et tofrontsangrep som kan bli vanskelig å overleve.

Det er verdt å merke at det er en regjering KrF sitter i som leverer det farligste angrepet på Norges kristne presse i manns minne. Det er også synd at Venstre, et parti som har sin opprinnelse i motkulturen, går inn for en politikk som setter bredden i medie-Norge i fare.

Vårt Land støtter regjeringens satsing på de aller minste lokalavisene, men det blir helt feil å finansiere dette med å ta støtten fra de aller minste riksavisene.

I mediestøttemeldingen står det at man har NRK for å dekke opp for eventuelle nasjonale blindsoner. Det er vel optimistisk. Vi tror neppe Thor Gjermund Eriksen er klar til å gå inn i samfunnsdebatten fra Vebjørn Selbekks perspektiv.

LES OGSÅ: Mediestøttemeldingen vil styrke NRK og lokalavisene

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder