Leder

Et felles­prosjekt?

Spørsmålet er om uenigheten i enkelte verdispørsmål skal få lov til å torpedere fellesprosjekter.

Det har blitt turbulens i Kristelig Folkeparti rundt familiepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevolds vigsel av et likekjønnet par. Et femtitalls medlemmer har meldt seg ut, og på sosiale medier diskuteres det heftig om Bekkevolds handling var lojal eller ikke.

Vi mener reaksjonene på vigselshandlingen først og fremst er et symptom på et større problem som ikke bare angår KrF, men hele Kristen-Norge. Vi vet at noen symbolske verdispørsmål fører til splittelse. Det handler om ekteskapsloven, prinsippet om selvbestemmelse i abortspørsmålet, og om enkelte sider ved støtten til Israel. Spørsmålet er om denne uenigheten skal få lov til å torpedere fellesprosjekter som samler hele Kristen-Norge. Om Kristen-Norge har råd til det.

KrF er et slikt fellesprosjekt. Et politisk parti burde være svært godt egnet som et slikt prosjekt, fordi politikk er noe annet enn kristen forkynnelse. Skulle uenighet om spørsmål som ikke har realpolitisk betydning, få lov til å splitte dette fellesprosjektet?

Marita Moltu, som i vår forlot KrF til fordel for partiet De kristne, uttalte i Dagsnytt atten sist fredag: «Jeg vil heller at KrF sier at vi går i en mer liberal retning med kristne verdier, mot sosialistisk side, for da trekker de gjerne noen stemmer fra Arbeiderpartiet, og så kan man ha et alternativ på borgerlig side med litt mer verdikonservativt ståsted i partiet De kristne.»

Det høres så dialogisk og tilforlatelig ut, men Moltu har selvsagt ikke KrFs beste i bakhodet. Hun ønsker tilsynelatende en splittelse i partiet, fordi det kan gi flere velgere til De kristne. Vi vil heller oppfordre kristenvelgerne til å heve blikket fra slike spørsmål. De er selvsagt ikke ubetydelige teologisk, men de er faktisk ubetydelige politisk.

Vårt Land er et annet slikt fellesprosjekt. Også vi opplever at noen vil dytte oss ut på en fløy, definere oss som noe mindre samlende enn vi faktisk vil være. Men Kirke-Norge trenger en avis som ikke enten er de konservatives eller de liberales, men hele Kristen-Norges. En slik avis har en unik mulighet til å bety noe for samfunnet.

Dette har de aller fleste av våre lesere akseptert, slik sett har vi antakelig kommet lengre enn KrF. Jo før partiets tillitsvalgte og velgere aksepterer en lignende linje for politikken, jo større gjennomslag kan partiet få.

Trykket i Vårt Land 20. august 2018

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder