I vår foreslo både KrF og Miljøpartiet ulike varianter av samarbeid og koordinering mellom sentrumspartiene. Men både Sp og Venstre avfeide forslagene både raskt og kontant.