I kjølvannet av VGTV-serien Frelst har det dukket opp en rekke historier om mennesker som har opplevd grenseoverskridende behandling og forventning i ulike kristne miljøer. Noen har respondert med: «Kan dere ikke skrive de gode historiene i stedet?» når vi har omtalt dette.