Eg starta på skulen i ­august 1966. Langt sterkare enn minnet om den første­ skuledagen er minnet om ein tragedie nokre veker tidlegare:­ Ei bussulukke som kosta fire menneske livet. Fem overlevde som ved eit mirakel.