Siden 1950-tallet til 2011 har den gjennomsnittlige oppslutningen for Europas sosialdemokratiske partier i parlamentsvalg sunket fra 33 til 26 prosent. Siden har tilbakegangen bare fortsatt.