Ved forrige årsskifte gjorde Norges Språkråd noe så selvmotsigende som å velge tre ord som «årets nyord».