Kommentar

Én av ti nordmenn betegnes som nyhetsunnvikere, og de fleste av dem er unge. Det er et av funnene i rapporten som regjeringens Mediemangfoldsutvalg har bestilt fra Trøndelag Forskning og Utvikling. Rapporten tegner et bilde som bekymrer utvalgsleder Knut Olav Åmås.

– I et demokratiperspektiv kan det være grunn til bekymring at en gruppe som for en stor del består av unge mennesker, er lite opptatt av harde nyheter, sier Fritt Ord-direktøren til NTB.

I rapporten deler forskerne inn nyhetsdekningen i harde, mellomharde og myke nyheter. Harde nyheter er politikk, økonomi eller samfunnsforhold på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Mellomharde nyheter er klassiske hendelsesnyheter som ulykker og katastrofer. Mens myke nyheter er kultur, sport, underholdning, kjendiser og forbrukerjournalistikk.

Det underliggende premisset er at demokratisk deltakelse forutsetter samfunnsborgere som holder seg oppdatert. Og her er det altså de harde nyhetene som teller mest. «Disse anses som særlig viktige for å gi befolkningen informasjon og kunnskap som kreves for politisk deltakelse og for å kunne ivareta sine demokratiske rettigheter,» skriver forskerne i rapporten.