Én av ti nordmenn betegnes som nyhetsunnvikere, og de fleste av dem er unge. Det er et av funnene i rapporten som regjeringens Mediemangfoldsutvalg har bestilt fra Trøndelag Forskning og Utvikling. Rapporten tegner et bilde som bekymrer utvalgsleder Knut Olav Åmås.