Spørsmålet ovenfor er kjernen i forslaget som Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti fremmet i fellesskap i forrige uke.