Bygdas store helt. En ildsjel som mer enn ofte gjør seg fortjent til heder og ære i lokalavisa så vel som fra samfunnshusets talerstol. Suksessfull friidrettstrener, populær kultursjef, frivillig verge på det lokale asylmottaket, mottaker av Kongens fortjenstmedalje – og overgriper.