I KrF har det vært knyttet en viss spenning til ansettelsen av ny generalsekretær. Flere har pekt på at Hareide ønsker­ seg en kvinne. Men få har sett kvinnelige kandidater, med vilje og kraft til å ta på seg den tunge jobben fram til det avgjørende valget i 2017.