Fram til 1842 var all ­religiøs aktivitet i Norge styrt gjennom prestenes ­embetsmakt. Ikke bare var statens kirke det eneste kirkesamfunnet, men prestene hadde også ansvaret for å holde kontroll med, og gjerne sette ned foten for, private religiøse møter. Hans Nielsen Hauge ble dømt til fengsel for brudd på konventikkelplakaten, som lovverket ble kalt.