Gjennom mange år har det vært en utbredt oppfatning i KrF at det har vært lettere å samarbeide med Høyre enn Ap om verdispørsmål, slik som innenfor bioteknologi og frihet for trossamfunn. Det samme gjelder ­saker som kampen for valgfrihet for familien.