Vanligvis setter vi ikke slik ordbruk på trykk i Vårt Land. Når vi likevel gjør det, er det fordi dette grisepreiket er hverdagen for mange unge kvinner i førstegangstjenesten i Norge. Like klein er huskereglen for bruk av kart og kompass: «Inn i trusa, opp i musa». De er uttrykk for en mannlig ukultur og en holdning til kvinner som er helt bak mål.