Ingen er nøytral, heller ikke kongen. Derimot skal ikke kongen være kontroversiell. Han skal gi uttrykk for det de aller fleste kan slutte opp om. Han har mange ganger snakket om å ta vel imot og inkludere de som kommer hit. Det har de fleste støttet opp om. Gjelder det også utsagnet hans om at vi ikke kan ta imot hele Afrika?