Fjerdeparten av maten som produseres og omsettes i Norge blir kastet. 300.000 tonn mat som kunne vært spist, blir kastet hvert år. Forskerne som har undersøkt årsakene til at husholdningene kaster mat, peker på dårlig planlegging av innkjøp, at mat selges i store standardpakninger, tilbudspolicy i butikkene og en for rigid holdning til datostempling.