7. september 2016, kl. 15:45 satt jeg backstage på Teatret Vårt i Molde med Geir Gulliksen, noen minutter før jeg skulle bokbade ham under åpningen av Bjørnsonfestivalen. Romanen Historie om et ekteskap hadde kommet ut på tampen av fjoråret og fått gode kritikker. Fomlende og lett nervøs sa jeg til Gulliksen: «Jeg har ikke tenkt å spørre noe særlig om selvbiografiske trekk i denne romanen, jeg syns ikke det er så interessant.» Gulliksen svarte lett: «Jeg snakker gjerne om det selvbiografiske, jeg.» Så gikk vi på scenen, og snakket ikke noe særlig om det selvbiografiske. Intervjuet gikk ganske dårlig.