Kommentar

Vårt Lands utdeling av Petter Dass-prisen har lange tradisjoner. Siden 1995 har prisen blitt delt ut til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid har formidlet kristen tro på en tilgjengelig måte for hele bredden av befolkningen.

LES OGSÅ: Petter Myhr er årets prisvinner

Evangeliet i vår tid

Når Vårt Land bruker Petter Dass som symbol for denne prisutdelingen, så er det fordi vi legger noen karaktertrekk i den historiske Petter Dass som vi mener fortsatt er viktig. Dikterpresten satte ord, rim og rytme på fiskerbondens liv og strev, og fortolket på mesterlig vis små menneskers liv på toppen av kloden i lys av et evangelium fra en annen tid og et annet sted.