Vårt Lands utdeling av Petter Dass-prisen har lange tradisjoner. Siden 1995 har prisen blitt delt ut til en person eller organisasjon som gjennom sitt arbeid har formidlet kristen tro på en tilgjengelig måte for hele bredden av befolkningen.