Bård Vegar Solhjell avlegger meg en visitt i innlegget «Verdier, vitenskap og underkastelse». Det er et svar på min forrige Vårt Land-tekst, der jeg kritiserte SV-nestlederen for å mytologisere opplysningstiden. Innlegget rydder opp i noen uklarheter og bekrefter mistanken om at vi egentlig er enige om det aller meste, som at verdier ikke kan avledes fra vitenskapen, betydningen av sekulære fellesinstitusjoner, og at gyldige argumenter må fremlegges i det Habermas kaller et «allment språk».