I Den norske kirke blir biskoper utnevnt etter en prosess med presentasjoner og avstemninger. Det er naturlig i en demokratisk styrt kirke, ikke minst fordi biskopene er kirkens fremste ansikter utad. Det er biskopen som svarer for hva kirken står for, hva den forkynner og hvordan den tjener mennesker.