Folket har sagt sin mening om kommunefusjon i store deler av landet, og tendensen er klar: I små kommuner får politikerne beskjed om å kaste fremforhandlede intensjonsavtaler i søpla. Særlig gjelder dette på steder der man i realiteten ville ha blitt innlemmet i en kommune som man har et eksisterende lillebrorkompleks overfor.