Det er forfatteren og ­redaktøren Jürgen Kaube, som i en ­artikkel i sin egen avis, Frankfurter Allgemeine, langer ut mot det han kaller en løgn­aktig «forskjønnelse» av Luther og hans lære. Tittelen er: Lasst uns froh und Luther sein (Vær glad som Luther!): «Det står Luther utenpå, men inni er det ingen ting», skriver han – og spør hvor det blir av den arge Luther,­ den diskriminerende Luther, den antisemittiske Luther, Luther som ikke skapte fred og fordragelighet rundt seg. Det Kaube stort sett finner i prekener og det han hører, er ord som «forbarme», «vennlig», «ydmyk», «mildhet» og «tålmodighet». Han vil ha seg frabedt en festpyntet Luther.