Johann Sebastian Bachs musikk høyrer julehøgtida til. Juleoratoriet, til dømes. Sterkare enn mange talte ord kan dei store verka til Bach opne for mysteriet, mirakelet og eit nærvær av Gud. Julebodskapen kan formidlast mykje betre gjennom tonar enn gjennom dei mest forenkla preikene.