Kommentar

Sjelden har Nobelkomiteen med sin tildeling truffet bedre i krysningspunktet mellom prisens klassiske formål og det politisk aktuelle. I år har den såkalte dommedagsklokken beveget seg faretruende nær midnatt, presset fram av kjernefysiske tester i Nord-Korea, og påfølgende skremmende maktspråk fra USAs uforutsigbare president.

Motkraft fra grasrota

Den folkelig forankrede bevegelsen ICAN er en sjelden, men viktig motkraft mot denne utviklingen. Deres innsats gjennom ti år var helt avgjørende for den FN-traktaten for atomvåpenforbud som 122 av FNs medlemsland stemte for i sommer.

Ingen av atomvåpenmaktene støtter traktaten, og heller ingen andre Nato-medlemmer. Nederland var eneste Nato-land som i det hele tatt ville forhandle om en forbudstraktat.