Kommentar

Sinte, unge menn trekker til kirkene, mens kvinnene forlater dem

Den økende avgrunnen mellom unge kvinner og menn i synet på både samfunn og teologi kan få store konsekvenser.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Ferske tall viser at unge amerikanske kvinner forlater kirkene sine i større antall enn før. Den ferske forskningen kommer fra Survey Center on American Life. Dette er en ny trend, og skaper bekymring i kristne miljøer i USA. Forskningen viser blant annet at to tredeler av unge kvinner i USA mener kirken forskjellsbehandler kvinner og menn.

Noen peker på at kvinner opplever en form for diskriminering i kirken, mens flere mener at kvinner har et annet teologisk syn på likebehandling av LHBTQ-personer. Forskningsresultatene viser dessuten at mange unge kvinner i USA mener kristne miljøer og kirker er for tett koblet til den populistiske høyresiden i amerikansk politisk. Et av de brennbare spørsmålene er synet på abort. Totalt sett gjør dette at mange unge kvinner kjenner seg fremmedgjorte i amerikanske kirker. Denne trenden er så ny at vi ikke ser alle konsekvensene.

Samme tendens i Finland

I forrige uke skrev Vårt Land om den amerikanske trenden. Da sa en forsker på MF at den amerikanske trenden ikke er kommet hit. Ingrid Storm, sosiolog og professor på MF vitenskapelig høyskole, har rett i at det ikke finnes tall i Norge som understøtter at den amerikanske trenden er kommet hit. Men hverken MF, KIFO eller SSB sitter på tall som kan avkrefte en slik trend i Norge.

Det som derimot finnes er forskning og statistikk fra Finland, et samfunn som har betydelig større likhetstrekk med Norge. Der viser flere undersøkelser at tendensen likner på trenden i USA. Allerede i 2022 skrev Church Times at en studie antyder at unge kvinner i Finland vender seg bort fra kirken på grunn av patriarkalske verdier.

Over tid har Norge vært et mer sekulært land enn USA. Det er mulig å tenke at USA nå er inne i en liknende sekulariseringsprosess, og at det generelle frafallet av troende kvinner derfor vil være større enn i mer sekulære land som Norge. Det er også mange indikatorer som tyder på at kirkene i Norge over tid har vært mer likestilt. Dermed kan det være naturlig å tenke at man ikke vil se en trend i Norge der kvinner forlater kirken på grunn av opplevd mangel på likestilling.

I denne sammenhengen er det mer interessant å se til Finland. Det er også grunn til å stille spørsmål om konservative kirker i Norge – over tid – kan oppleve denne kvinnetrenden.

Skal vi tro Pew Reserch er Finland litt mer sekulært land enn Norge. I 2018 ble 17 prosent av den norske befolkningen kategorisert som «svært religiøse». Finland hadde kun 13 prosent, Sverige hadde 10 prosent og Danmark hadde 8 prosent.

En generell polarisering mellom kjønn

Så er det også grunn til å se på en relativt fersk samfunns- og generasjonstrend, der unge kvinner og menn har sklidd fra hverandre i synet på samfunnet, rettigheter og det de oppfatter som like eller ulike muligheter. En stor internasjonal undersøkelse, som omfatter alle kontinenter og mange land, viser en generasjonstrend som forbløffer forskere.

Kvinner og menn fra slutten av tenårene og utover 20-årene (omtalt om generasjon Z), har glidd fra hverandre i synet på samfunnet, likestilling, menneskerettigheter, og i synet på politikk og ideologi. Denne trenden ser vi tydelige spor av i Norge, ved at unge menn i større grad enn før stemmer på partier til høyre, mens unge kvinner i større grad stemmer på partier til venstre. Unge kvinner er langt mer liberale og progressive, mens unge menn er mer konservative. Tallene er tydelige på alle kontinenter og i mange land, som USA, Tyskland, Storbritannia, Sør-Korea, Tunisia og Kina. Den britiske ukeavisen The Economist omtalte trenden i mars med en stor artikkel om «Hvorfor unge menn og kvinner glir fra hverandre». Poenget er at det sprikende verdenssynet kan påvirke både politikk og familier.

Et økende antall unge menn ønsker seg tilbake til en tid der kvinner var langt mer underordnet både i samfunn, kirke og hjem. Et økende antall unge kvinner vil, på samme måte som menn, ha rett til å tolke Bibelen som frigjørende også for dem.

Unge kristne menn mer konservative

Det er god grunn til å anta at den generelle samfunnstrenden vi nå ser over hele verden, finnes igjen i kirker og blant troende unge menn og kvinner også i kirker over hele verden. I 2022 skrev Vårt Land saken om at «yngre kirkeledere i USA er mer kritiske til kvinnelige pastorer enn eldre». Saken bygde på en undersøkelse som viste at et flertall av de evangelikale kirkene i USA ikke lar kvinner være hovedpastor.

I USA har også nykalvinismen har fått sterkt fotfeste. En av kirkesamfunnene der denne teologien har fått gjennomslag er i amerikanske Southern Baptist Church. Cheryl Summers, som tidligere tilhørte kirkesamfunnet, forteller at mange unge kvinner har forlatt Southern Baptist Church. Hun viser til at unge kvinner har fått utdanning og er langt mer likestilte enn tidligere. Disse kvinnene har både ambisjoner og forventninger i møte med kirken, men opplever begrensninger på grunn av sitt kjønn. Hun sier blant annet: «Det blir en enorm kognitiv dissonans for en troende kvinne som profesjonelt eller gjennom frivillig innsats opplever glasstaket og glassveggene i sitt kirkesamfunn».

Nykalvinismens oppblomstring i Norge

De siste årene har vi sett at nykalvinismen også har fått en oppblomstring i Norge. I et intervju i Dagen fra 2022 forteller Martin Hjellvik hvordan han startet en menighet for «unge, sinte menn». Kirken har sterke bånd til kalvinister i USA. Ved starten laget de unge mennene sin egen trosbekjennelse. Hjellvik er nå pastor i Kilden menighet på Jæren, og står ansvarlig for flere andre menigheter, blant annet tre i Norge: Bibelkirken Vestfold og Oslo og Sandefjord evangeliske menighet.

Han sier at hans menighet fortsatt er preget en sinte menn og har flest mannlige medlemmer, selv om det også finnes noen kvinner. Menighetene mener at kvinner skal underordne seg mannen i ekteskapet. De sier dessuten nei til kvinnelige pastorer. Hjellvik spør blant annet: «Er vi mest preget av feminisme og likhetstanken i vår tid, eller er vi villige til å være ydmyke og la oss prege av Guds ord?» Samtidig som han er mot feminisme mener han også at kvinner ofte er «sterke på omsorg, noe som kan føre til sentimental snillisme.»

Det er også verdt å merke seg at nykalvinistosk teologi har en økende innflytelse på andre og mer etablerte deler av norsk frikirkelighet.

En polarisert generasjon

For å sette dette på spissen ser vi en generasjon der flere unge menn ønsker seg tilbake til en tid der kvinner var langt mer underordnet både i samfunn, kirke og hjem. Til en tid der den rådende teologien støttet oppunder en slik samfunnsordning. Noen unge kvinner tenker også slik. Men i økende grad opplever troende unge kvinner at en slik teologi er patriarkalsk drevet. De vil, på samme måte som unge menn, ha rett til å tolke Bibelen som frigjørende også for dem, på en slik måte at de er likestilte.

Den økende avgrunnen i forståelse av både samfunn og teologi kan få store konsekvenser. Både for kirkene, de unge mennene og de unge kvinnene. Trolig også for deres tro og ulike syn på familien.

Også i Norge bør utviklingen skape ettertanke i ulike kirkesamfunn.

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kommentar