Kommentar

Sylvi har funnet formen

Sylvi Listhaug har strevd med rollen etter at hun ble partileder. Nå ser det ut til at hun har funnet formen. Frp flyr høyt på Vårt Lands siste måling.

I en fersk måling fra Vårt Land gjør Frp en svært god måling. Partiet går opp fra 12,2 til 16, 6 prosent fra desember til februar. Det er hele 4,2 prosentpoeng på to måneder.

Sylvi Listhaug har tidvis slitt med formen etter at hun ble valgt som partileder. Hun tok over ledelsen etter Siv Jensen som hadde maktet å holde partiet samlet, og som i perioder klarte å både tilfredsstille den liberalistiske fløyen hun selv tilhørte og den mer populistiske og innvandringskritiske fløyen.

Det var flere som spådde at Listhaug ikke ville klare å appellere til liberalistfløyen i Frp.

Noe har skjedd

Men noe har skjedd med Listhaug de siste årene. Svært få vet hvilke vurderinger hun selv har gjort og hvilke strategier hun har lagt. Det som er synlig er at Listhaug framstår både mer avdempet og mer samlende nå enn da hun var på vei til å blir partileder. Kanskje har det gått tungt innover henne at det er hennes ansvar å holde den liberalistiske fløyen inne i partiet. Mister hun denne fløyen vil Frp forbli et lite parti uten særlig mye makt.

Et av grepene Listhaug har tatt er å spre det politiske fokuset ut over flere saker. Selv om Frp alltid vil være opptatt av innvandringspolitikk, må dette ikke overskygge andre politikkområder dersom liberalistene skal kjenne seg hjemme.

Flere i Frp pekte tidligere på at Frp i Oslo, som en periode var notorisk og ensporet opptatt av innvandring, gjorde det dårlig i valg. Motsetningen var Rogaland Frp som gjorde det betydelig bedre. De har gjennom flere år hatt økt fokus på skatter, avgifter og byråkrati.

Sylvi Listhaug framstår både mer avdempet og mer samlende nå enn da hun var på vei til å blir partileder.

Manglende grep om liberalistene

I 2019 skrev Vårt Land saken der flere unge Frpere anonymt klaget over Oslo Frps innvandrerfokus. Unge Frp-eres klare beskjed var denne: «Snakk om mer enn innvandring». De mente at Frps kjernesaker på dette tidspunktet appellerte primært til godt voksne velgere utenfor storbyene. Flere av de unge i partiet fryktet at Frps fokus på innvandring, eldreomsorg og bompenger støtet vekk de yngre velgerne.

Dessuten var Ketil Solvik Olsen en langt mer populær kandidat som partileder blant ungdom og de mer liberalistiske gruppene i paritet. Da Sylvi Listhaug var aktuell som Frp-leder i 2021 ble det tatt opp en måling for TV2 som viste dette. Solvik Olsen hadde langt større mulighet til å hente inn usikre velgere som vaket mellom Frp på den ene siden og Høyre, Venstre og Sp på den andre. Målingen viste dessuten at Listhaug hadde mest appell i partiets harde kjerne.

Alt dette har Listhaug hatt med seg når hun har utmeislet sin strategi.

Olje-Sylvi

Med dette som bakgrunn er det interessant å merke seg at Listhaug de siste årene har vært langt mer opptatt av politikk-områder som nettopp partiets liberalist-fløy og de yngre velgerne er opptatt av. Litt enkelt sagt er dette områder som olje, skatter, avgifter og forsvar.

Ved forrige stortingsvalg var Listhaug svært offensiv i sitt forsvar for fortsatt oljeleting på norsk sokkel. To dager før stortingsvalget i 2021 skrev Nettavisen denne saken: «Sylvi Listhaug har på følelsen at mange velgere har lagt merke til at oljenæringen står på spill. Hun tror Frp har muligheter til å bli langt større og sterkere i årene som kommer.» Dette var kun et av flere oljeutspill i denne valgkampen. Det førte til at Frp gikk mer fram i oljefylket Rogaland enn ellers i landet.

I perioder har Frp fått konkurranse fra Industri og næringspartiet (INP) om disse velgerne, men nå ser det ut til at INP har sine egne problemer å stri med.

Skatter, avgifter og forsvar

Den siste tiden har Listhaug også hatt en rekke utspill som åpenbart samler alle delene av partiet. Ikke minst har hun vært tydelig på trusselen som Putins Russland representerer. NRK skrev nylig en sak om at Listhaug vil bruke oljefondet til å ruste opp. Hun frykter storkrig. Hun var tydelig i sin tale om at autoritære regimer er på fremmarsj, og omtalte Putin en despot som kunne sammenlignes med Hitler og Stalin.

Denne typen utspill vil falle i god jord hos en rekke konservative velgere som er opptatt av forsvar.

Samtidig har Listhaug hatt flere skatteutspill, og også langet ut mot Høyre. Nationen skrev at Frp-leder Sylvi Listhaug mener Høyres avgiftspolitikk, som CO2-avgift for bøndene, gjør det vanskeligere å finne løsninger sammen med partiet fram mot 2025. Utspillet er både egnet til å vise at Frp er mer opptatt av skatte- og avgiftslette enn Høyre, men det er også egnet til å tiltrekke seg tidligere Sp-velgere.

Å få velgere over fra Sp til Frp har åpenbart vært et viktig mål for Sylvi, som måtte tåle at Trygve Slagsvold Vedum en periode forsynte seg grovt av tidligere Frp-velgere.

Nesten like stort som Ap

Dersom Vårt Lands måling var valg, ville Frp vært nesten like stor som Ap på 18, 5 prosent, og betydelig større enn SV, på 10, 6 prosent. Sylvi Listhaug kan også notere seg at Sp er nede på 6,4 prosent. Vedum utgjør ikke lenger en trussel for Frp.

At Frp har lagt til side sin mest utrerte innvandringspolitiske linje er trolig en strategi Listhaug er fornøyd med. Interessant nok svarer hun ikke Vårt Land på om Drammen Frps flyktningvedtak kan ha bidratt. For Listhaug er det garantert viktig at en svært stram flyktningpolitikk er en del av partiets politisk linje. Men det kan hende hun har forstått at dersom hun skal holde på partiets mange liberalister og yngre velgere, må hennes fokus som partileder ligge et annet sted. Som partileder kan hun ikke opptre som en fløy politiker, men hun må holde i bredden av partiets saker.


Les mer om mer disse temaene:

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kommentar