Kommentar

Støres akilleshæl kan bli hans våpen

Jonas Gahr Støre har stått oppreist gjennom både kriser, konflikter og kaos her hjemme. På vei inn i et urolig år for verden vil flere verdsette Støres kvaliteter og hans evne til å stå oppreist når det stormer.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er få politikere som har fått så mye tyn i offentligheten som Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre. I alle fall i et kortere historisk perspektiv.

I dette perspektivet har Støre stått i mange tøffe tak. Først måtte han håndtere den siste perioden av koronapandemien, etter at folk for lengst var blitt lei. Samtidig fikk han et krevende strømprishopp i fanget, med påfølgende krav om å kutte kabler til Europa. Mens dette har pågått har enkelte i hans eget parti, slik som Trond Giske, gjort alt for å nedsnakke regjeringens arbeid, uten å legge konkrete forslag til endring på bordet. Som om ikke det var nok, kom en rekke tøffe minister-saker rullende. Flere ministre har måttet gå av på grunn av saker om habilitet og masteroppgave-plagiat. Dette har bidratt til en røff periode rent innenrikspolitisk for både regjeringen, regjeringspartiene og regjeringssjefen.

Det få tenker på er at dette kun er den delen av Støres jobb vi i Norge ser. For samtidig har Støre som statsminister måttet håndtere en krevende utenrikspolitisk situasjon, med potensielt store konsekvenser for Norge. Mange nedvurderer nok hvor mye denne delen av jobben hans faktisk preger våre liv.

Derimot ser mange heller hans lange akademiske utlegninger, hans kompliserte og nyanserte språk og at han har blikket rettet utover – bort fra oss. Han har ikke gjort noe forsøk på å skjule disse sidene ved seg selv. For deler av Norges befolkning er det provoserende.

Som statsminister har Støre måttet håndtere en krevende utenrikspolitisk situasjon, med potensielt store konsekvenser for Norge. Den delen av jobben er det svært få av oss som ser.

Stått gjennom trøkket

Selv om Støre har fått mye kritikk høres det stadig oftere folk som påpeker at han faktisk har stått oppreist gjennom konflikter og ubehagelige saker. Han har innrømmet at han gjerne skulle vært uten minister-sakene. Det er åpenbart for alle at det ikke er bra for en statsminister at hans minister for høyere utdanning hadde plagiert over 20 prosent av sin masteroppgave. Ikke minst fordi hun nylig hadde bidratt til å stramme inn regelverket for plagiat i høyere utdanning. Fortsatt er Ingvild Kjerkols oppgave under gransking av Nord universitet. Disse to sakene skjedde like etter at flere andre ministre måtte gå av. To av dem er nå under etterforskning av Økokrim. Enkelte har omtalt Støres regjering for «skandaleregjeringen».

Når det er sagt, er det nå et langt tøffere søkelys på alle politikere i denne typen saker enn tidligere. For dersom Støre-regjeringen i dag hadde gått av, hadde den trolig blitt erstattet av en Solberg-regjering. Da hadde regjeringssjefen selv vært en som har innrømmet inhabilitet, på grunn av mannens aksjekjøp, i så mange saker at hun selv ikke har oversikt. Den siste saken i denne serien viser at både Sindre Finnes selv og Erna Solberg har omtalt mannen med en beskyttet tittel som han ikke hadde.

Politikere blir i langt større grad enn tidligere sett i kortene. Det er både riktig og viktig. Imidlertid betyr ikke det at dagens politikere er verre enn før. Men det gjør det trolig tøffere å være politiker. Ikke minst er det tøffere å ha det øverste ansvaret. Selv om det ser ut til at Støre har alt sitt på tørre, blir det satt spørsmålstegn ved hans ministre og dermed hans lederevner.

Fulgt andre statsministre på nært hold

Noen politikere ville kanskje dukket under på grunn av trøbbelsaker. Vi vet at Ap-leder Thorbjørn Jagland ble sykemeldt på grunn av interne konflikter i Ap på starten av 2000-tallet.

Enkelte ganger kan Støre riktignok ha sett sliten ut, men langt fra hver dag. Vi i pressen som har fulgt ham på nært hold har sett at han har evnen til å gå på med friskt mot neste dag.

Kanskje ligger noe av hans styrke i at han ikke faller for fristelsen til å synes synd på seg selv når det stormer. Han har en forståelse av at Norges viktigste og mektigste posisjon betyr at store og små kriser og konflikter er en del av jobben.

På samme måte som Kåre Willoch, er Støre opptatt av at han skal ha et godt liv på hjemmefront og holde seg i fysisk form. Kanskje medvirker dette til at Jonas Gahr Støre, enkelt sagt, har en sterk psyke. Noen ville sagt motstandskraft eller seighet.

Et annet moment som er lett å glemme med Støre er hans politiske erfaring. Det er ofte blitt sagt at Støre ikke har bakgrunn fra AUF og ikke er vokst opp i rørsla. Det er sant. Men han har en sjelden erfaring: Han er trolig den av våre statsministere som har hatt lengst erfaring på Statsministerens kontor før han selv inntok topp-jobben. Han har både vært rådgiver og stabssjef i nesten en tiårsperiode på Statsministerens kontor. På nært hold har han sett sine forgjengere regjere gjennom både kriser, nederlag og seire. Som spesialrådgiver og stabssjef har han sett Gro Harlem Brundtland (Ap), Jan P. Syse (H), Thorbjørn Jagland (Ap) og Kjell Magne Bondevik (KrF) på nært hold.

Dette er en unik erfaring og viktig ballast for en statsminister når krisene rammer.

Mørke skyer internasjonalt

I året som ligger foran oss er det mange og mørke skyer i den internasjonale horisonten. I USA kan Trump bli valgt til president i USA. Mange frykter konsekvensene for Ukraina. Som vi vet har Trump greid å kortslutte en prosess i Senatet, der en stor bevilgning til Ukraina ligger i potten. Trump har selv uttalt at han vil avslutte Ukraina-krigen på en dag. For de fleste er det åpenbart at han vil kutte penger til Ukraina og dermed rulle ut løperen for Russlands krigføring. Dette kan føre til at Ukraina og dermed også Nato taper.

Det er også stor frykt for at Europa blir stående alene mot et stadig mer autoritært og brutalt Russland. Selv om USA ikke skulle gå ut av Nato med Trump som president, er det mye som tyder på at USA ikke vil være den samarbeidspartneren i sikkerhetspolitikken for EU og Europa som de har vært.

Også andre autoritære stater som Kina og Iran er på offensiven. Som et av flere eksempler vet vi at Russland, Kina og Iran kjørte felles marineøvelser i Omanbukta i 2023. Alt dette gjør at uroen med god grunn er stor i europeiske hovedsteder.

Støres internasjonale styrke

Med disse mørke skyene i horisonten er det viktig hvem som styrer landet. I en krevende internasjonal situasjon trenger vi ledere som både forstår spillereglene, og som kan skape allianser for Norge.

Det kan hende at mange vil sette sin lit til nettopp Jonas Gahr Støre, og verdsette hans evner som statsminister, hans kontaktnett og hans forståelse for både internasjonal politikk, Nord-områdepolitikk. Alt dette kan vise seg å bli svært viktig for Norge.

Støres erfaring med kriser og evne til å stå i stå i dem vil være gull verdt.

Berit Aalborg

Berit Aalborg

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land, og har vært i avisa siden 2013. Hun har ansvar for alt meningsstoffet i avisa: Ledere, kommentarer, analyser, kronikker og verdidebatt. Hun er utdannet idéhistoriker og har tidligere jobbet i Nationen, Aftenposten og NRK.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar