Kommentar

Jeg tror på en dommens dag

PLUSSORD-ANDAKT: Det er vanskelig å se for seg at en allmektig Gud ved tidens ende skal gi slipp på noen av sine elskede skapninger.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

De siste januardagene i 2024 har det vært stilt spørsmål i den kristne dagspressen og sosiale medier om hva jeg som prest i Den norske kirke egentlig tror, med utgangspunkt i en serie andakter på Plussord (Instagram og Facebook) om trosfloker. Det er i sannhet begrenset hva man får delt av substansielle tanker om tro på et minutt, inkludert bibeltekst og velsignelse, men jeg gjør mitt beste. Bråket nå har vært rundt læren om livets to utganger.

Jeg vet fra utallige samtaler med mennesker på hele spekteret av kristen tro og diverse annen religiøs og ikke religiøs tro, at mange opplever dette som et sårbart, truende og vanskelig tema, ut fra Bibelens tekster og kristne bekjennelses-skrifter. Derfor må vi aldri slutte og snakke om det – på måter som kan bidra til å gjøre oss klokere og tryggere og bedre i stand til å sette gode spor her på jorden.

Ti punkter

Jeg sitter mitt i en svært krevende skriveboble, og har ikke kapasitet til å gå inn i store diskusjoner om dette tema akkurat nå. Men for dere som oppriktig lurer på hvorfor jeg er kristen og prest, så kommer her en uformell, rask oppsummering i ti punkter:

1. Jeg tror Gud har skapt og elsker alt som lever, og at verden og virkeligheten er ufattelig mye større enn alt det vitenskapen kan fortelle oss. Vi trenger begge deler, og balansen mellom overtro og undertro.

2. Jeg tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde, unike, med ukrenkelig verdi, og at verden er full av guddommelig godhet og skjønnhet og gudskapt menneskelig storhet. Vi må se verden og oss selv med Guds elskende blikk, og ta godheten på alvor.

3. Jeg tror at det finnes en ond makt i verden, Satan, Djevelen, Fristeren, hva vi nå vil kalle den, og at vi alle står i en kamp mot det onde i oss og i verden. Vi er skapt i Guds bilde og vi er syndere, alle sammen. Vi må ta ondskapen på alvor.

4. Jeg tror at vi alle trenger redning, frigjøring, frelse, og at vi har fått det! Jeg tror at Jesus kom, ikke for å dømme, men for å frelse verden; at Jesus seiret over ondskapen en gang for alle gjennom en guddommelig kjærlighet som ga seg selv. Jeg tror Jesus er veien, sannheten og livet og jeg tror Jesus er det på uendelig mange flere måter enn vi vet om.

5. Jeg tror vi alle trenger daglig omvendelse og tilgivelse i kampen mot egoismen, grådigheten, selvforakten, og hva vi nå sliter med. Og jeg tror at når vi tar hele livet med til Gud, møtes vi alltid, alltid med grenseløs kjærlighet, nåde og tilgivelse. Alltid nye muligheter.

Sunniva Gylver. Prest i Fagerborg menighet.

6. Jeg tror at Gud alltid også møter oss med verdens viktigste livsprosjekt: en radikal utfordring om å hver dag øve oss i å elske Gud og elske vår neste som oss selv, der vi er, i ord og handling og tjeneste for verden.

7. Jeg tror at vi alle en dag skal stå til regnskap overfor den Gud som har skapt oss, og jeg tror på en dommens dag, med oppgjør og med oppreisning for alt levende som har lidd under andres onde handlinger, eller mangel på gode.

8. Jeg tror på at Gud som har skapt alle og elsker alle og en gang skal fylle alt i alle, med kjærlighet, rettferdighet og fred. Og jeg legger alle jeg elsker, levende og døde, hver dag i Guds hender. Det er vanskelig å se for seg at en allmektig Gud ved tidens ende skal gi slipp på noen av sine elskede skapninger. Om det er to utganger på livet, og den ene er uten Gud, er det vanskelig å se at den kan romme liv, så lenge jeg tror at Gud er kilden til alt liv.

9. Jeg tror på Den hellige ånd, som har vært med siden begynnelsen; som er til stede og virksom over alt, hele tiden; som lindrer og leger, skaper tro og fellesskap, veileder og gir kraft og mot. Gud, fyll oss med din Ånd.

10. Jeg tror jeg er kalt til å være prest i Den norske kirke, dele troen så åpent og tydelig, forståelig og begeistret jeg bare kan, og være ustoppelig nysgjerrig på hva jeg kan lære av andres tro og livssyn. Gud er alltid større. Alltid.

Lykke til med de store samtalene om troen og livet!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kommentar