Religion

Andakt om en «plan B» for ikke-troende vekker reaksjoner

ANDAKT: Sunniva Gylver får kritikk etter andakt om evig liv. Biskop emeritus Halvor Nordhaug mener kritikerne misforstår.

En videoandakt av prest Sunniva Gylver i andaktsserien Plussord vekker reaksjoner. Her kommenterer Gylver bibelverset Johannes 3,16, også kalt «den lille bibel», og sier følgende:

– Hver den som tror skal vi få evig liv. Men hva med de andre? Jeg kan ikke vite, men den allmektige Gud som har skapt og elsker alle bør ha en «plan B» i kampen mot det onde i oss og verden, synes jeg, sier Gylver i andakten.

Teolog: – Ikke belegg i Bibelen

I en artikkel i avisen Dagen har andakten fått kritikk. Her henvises det til at flere personer i sosiale medier anklager Gylver for såkalt universalisme, altså troen på at alle mennesker blir frelst til slutt og at ingen går fortapt. De mener dermed Gylver i andakten bryter med troen på at livet har to utganger.

Øyvind Gaarder Andersen, pinseteolog og førstelektor ved Høyskolen for ledelse og teologi, sier til Dagen at andakten strider med klassisk kristendom.

Til Vårt Land modererer Gaarder Andersen seg. Han presiserer at han ikke vet hva Gylver tenker på med uttrykket «plan B», og vil derfor ikke uttale seg om hva hun mener med det. Men han vil understreke:

– Vi finner ingen frelsesplan B i skriften. Vi har ikke noe belegg i Bibelen for å tale om noe annet enn frelsen ved Jesus død og oppstandelse.

– Det er fremmet tanker om at det finnes en mulighet for omvendelse etter døden eller at alle blir frelst til slutt. Men jeg kan ikke se at det finnes grunnlag for å si det ut fra Bibelen, sier han videre.

Øyvind Gaarder Andersen er leder for Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe.

– Er det farlig å håpe på en plan B?

– Vårt oppdrag er å forkynne evangeliet, ikke å dømme mennesker. Når det gjelder hvem som blir frelst, så er det Gud som har hånd om det. Jeg vil bare fremheve at Bibelen er tydelig på at det er to utganger på livet, og vi kan ikke fjerne fortapelsens mulighet.

Vil komme sterkere tilbake

Gylver hadde ikke anledning til å svare på Vårt Lands spørsmål tirsdag, men svarer i en tekstmelding at man ikke kan dra slutninger om hennes teologi ut fra en andakt på ett minutt.

– Kirkens forkynnelse om himmel og helvete og livets utganger går ikke ut på dato og må stadig reflekteres over og debatteres. Jeg har sagt ganske mye om dette opp gjennom de 30 årene jeg har vært prest, både som teolog, gift med en ateist, og som enke. Denne forkynnelsen og formidlingen har vært rettet mot allmennheten og ligger åpent tilgjengelig i bøker og i prekener og poster på Facebook, skriver hun i en tekstmelding.

– Så håper jeg etter hvert å komme sterkere tilbake som deltaker i en faglig grundig samtale om temaet. Vi blir jo aldri ferdig med det, legger hun til.

Biskop Halvor Nordhaug går av med pensjon, Mariakirken 16.11.2022

Får støtte fra Nordhaug

Gylver får støtte fra biskop emeritus Halvor Nordhaug.

– Gylver sier ikke at Gud vil frelse alle, men hun synes han bør ha en plan B. Jeg tolker det nettopp som en ærlig bønn og et håp, og ikke som noe hun fastslår. Det tror jeg ikke vi kan, skriver Nordhaug til Vårt Land.

Nordhaug tok opp temaet i sin bok fra 2020 kalt Men hva med de andre?.

– Der konkluderte jeg med at frelse for alle ikke kan gjøres til kirkelære. Dertil er det for mange ord av Jesus selv som står i veien. Men at Guds kjærlighet i siste instans skal omfavne alle, kan være vår bønn og vårt håp. I boken prøver jeg også å vise at det finnes skriftord som kan peke i den retningen, skriver Nordhaug.

– Ikke alltid vi er enige

Andaktsserien Plussord produseres av TV Inter, som er deleid av pinsemenigheten Filadelfia Oslo.

Ole Kristiansen, regissør og produsent i TV Inter, forklarer at andakten er en del av en serie med teamet «trosfloker», og at Gylver deler personlige betraktninger om flere krevende temaer.

– Når man kjenner Sunnivas historie, og vet at hun relativt nylig mistet ektemannen sin, som ikke var noen uttalt troende, så er det ganske forståelig at man gjør seg noen refleksjoner knyttet til dette. Dette er spørsmål som jeg tror alle som har ikke-troende i nære relasjonene har reflektert over, sier Kristiansen i en tekstmelding til Vårt Land.

Alle tiders sanger

– Hva tenker du om at Plussord anklages for å forkynne universalisme?

– Jeg har hørt igjennom andakten flere ganger i etterkant av Dagens artikkel. Jeg kan forstå at noen – etter å ha lest ingressen i Dagen-saken – kan trekke denne slutningen. Derfor anbefaler jeg alle å høre på det hun faktisk sier. At hun velger å reflektere rundt en plan B, er etter min oppfatning, et stykke unna å forkynne universalisme. Hun er også ganske tydelig på at dette er noe hun selv reflekterer over, ikke noe hun henter ut fra og bygger på Bibelen.

Han legger til at Plussords andaktsholdere representerer seg selv, og har stor grad av frihet til å ta opp tematikk som engasjerer dem. De har også bakgrunn fra ulike deler av kirkelandskapet.

– Det er ikke alltid vi er enige i formuleringer og innhold, uten at vi dermed refuserer eller fjerner andakter. Det skal være rom også for refleksjon og håp rundt vanskelige temaer i Plussord. Vi opplever ikke at Sunniva trekker i tvil innholdet eller viktigheten av den lille bibel i lørdagens Plussord-andakt. Når det er sagt, deler vi det klassiske synet på innholdet i Johannes 3,16-17.

Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion